Δήμος Σερρών : 4.500 ευρώ για την συμμετοχή στο ∆ίκτυο των Πόλεων κατά του Ρατσισµού

11060319_878159052244628_6469519842188696390_n.jpg

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σερρών  ενέκρινε  την δαπάνη συνολικού ποσού 4.500,00 €, που αφορά τη συµµετοχή του ∆ήµου Σερρών στον Ευρωπαϊκό Συνασπισµό (∆ίκτυο) των Πόλεων κατά του Ρατσισµού (ECCAR/European Coalition of Cities Against Racism), προκειµένου να καταστεί δυνατή η καταβολή και εξόφληση της συνδροµής του ∆ήµου µας, ως µέλους του δικτύου, για τα έτη 2009-2017.

Στην απόφαση αυτή µειοψήφησε ο κ. Χρυσανθίδης Βασίλειος, επισηµαίνοντας ότι δεν υπάρχει ανάγκη συµµετοχής µας, δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν δείγµατα ρατσισµού στο ∆ήµο µας

 

Μοιραστείτε το

One thought on “Δήμος Σερρών : 4.500 ευρώ για την συμμετοχή στο ∆ίκτυο των Πόλεων κατά του Ρατσισµού”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top