Δήμος Βισαλτίας : 12.000 ευρώ η μηνιαία εισφορά στον ΦΟΔΣΑ

-λήψης-12.jpg

Στις 12.000 ευρώ περίπου ανέρχεται η  μηνιαία εισφορά που καταβάλλει ο δήμος Βισαλτίας στον ΦΟΔΣΑ για την διαχείριση στερεών αποβλήτων του ∆ήµου .Σύμφωνα με το ένταλμα πληρωμής ο δήμος κατέβαλλε για τους μήνες Μαίο και Ιούνιο το ποσό των  24.030,63 ευρώ 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top