Δημος Σερρών : Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο με 44 θέματαΣ

parataksi-fotiadi.jpg

Συνεδριάζει την Τετάρτη 30 Αυγούστου το δημοτικό συμβούλιο Σερρών . Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε  και ώρα 20:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

    •  

ΘΕΜΑ   1ο:    Σύσταση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή έργων.                                                                                                                  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ   2ο:    Αντικατάσταση και ορισμός νέου μέλους στο Δ/κό Συμβούλιο του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών.                         

                        Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ. 

 

ΘΕΜΑ   3ο:    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου σε θεματικό συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. που θα πραγματοποιηθεί στην Κόνιτσα από 8 έως 9 Σεπτεμβρίου 2017 και έγκριση μετακίνησης. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.                           

 

ΘΕΜΑ   4ο:    Συγκρότηση επιτροπής οργάνωσης της Χριστουγεννιάτικης αγοράς ¨Πολιτεία των Ευχών¨ και έγκριση διαδικασίας χορήγησης των αδειών.                           

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ. 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ   5ο:    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην εκδήλωση ¨Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και Πόλεων¨ που θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 12 Οκτωβρίου 2017 στις Βρυξέλλες.                            

                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

 

ΘΕΜΑ   6ο:    Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου στις εργασίες του 4ου  Διακρατικού Εργαστηρίου στο πλαίσιο του δικτύου MAPS που θα πραγματοποιηθεί 18-19 Οκτωβρίου 2017 στο Telsiai της Λιθουανίας.                            

                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

 

ΘΕΜΑ   7ο:    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, για το έτος 2017.                            

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ   8ο:    Έγκριση διοργάνωσης τεχνικών συναντήσεων και ανοιχτής ημερίδας στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (DGV) στις 4-5/10/2017.                             

                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

 

ΘΕΜΑ   9ο:    Έγκριση διοργάνωσης διεθνούς συνεδρίου με θέμα: ¨Αγροδιατροφικός τομέας, νέες τεχνολογίες, τοπική ανάπτυξη¨ που θα διεξαχθεί από 24-27 Μαΐου 2018 στις Σέρρες και ψήφιση σχετικής δαπάνης.                              

                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

 

ΘΕΜΑ  10ο:   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 70/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2017.                            

                        Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Τσαλίκογλου Δ.

 

ΘΕΜΑ  11ο:    Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτημάτων:

                        α) ¨Αποστολίδη Ιωάννη¨ έτους 2018 και 

                        β) ¨Μητσάκου – Εμφιετζόγλου  Κατίνας χας Λυκούργου¨ έτους 2018.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.  

 

ΘΕΜΑ  12ο:   Έγκριση υλοποίησης του προγράμματος χορήγησης υποτροφίας σε μαθητές του Δήμου Σερρών στα πλαίσια πρωτοβουλίας των ΙΕΚ ΑΛΦΑ και Mediterranean College για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018 και συγκρότηση επιτροπής ανάδειξης των υπότροφων-μαθητών του Δήμου Σερρών.                       

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.             

                        

ΘΕΜΑ  13ο:   Έγκριση τροποποίησης της πράξης με τίτλο: ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ¨ στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία.                        

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.

 

ΘΕΜΑ  14ο:   Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ¨ στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020.                                                 

                       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.  

 

ΘΕΜΑ  15ο:   Έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου της πράξης: ¨Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Σερρών¨ (διορθωμένη), στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ. 

      

ΘΕΜΑ  16ο:   Έγκριση διενέργειας προμήθειας ψύκτη νερού δικτύου για τις ανάγκες του Δημαρχείου.    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.     

 

ΘΕΜΑ  17ο:   Έγκριση διενέργειας προμήθειας-υπηρεσίας με τίτλο: ¨Συντήρηση και εξοπλισμός των γραφείων Δημάρχου – Προέδρου Δημ. Συμβουλίου – Γεν. Γραμματέα – αίθουσας συνεδριάσεων του Δημ. Μεγάρου, του Δήμου Σερρών¨.     

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.     

 

ΘΕΜΑ  18ο:   Έγκριση διενέργειας προμήθειας ενσύρματου τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών.    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.  

 

ΘΕΜΑ  19ο:   Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας για το σχεδιασμό και τοποθέτηση μαρμάρινων πλακών αναγραφής ονομάτων διατελεσάντων Δημάρχων της πόλης των Σερρών, από την απελευθέρωσή της στις 29 Ιουνίου 1913 μέχρι σήμερα.     

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.   

 

ΘΕΜΑ  20ο:   Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.  

 

ΘΕΜΑ  21ο:   Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.                                      

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.  

 

ΘΕΜΑ  22ο:   Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 του Δήμου Σερρών:

                        α) για την παροχή υπηρεσιών ¨με χημικές τουαλέτες¨  και

                        β) για  την  παροχή  υπηρεσιών  ¨φύλαξη   αντλιοστασίου  υδροληψίας

                            τάφρου Μπέλιτσας¨.  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.  

 

ΘΕΜΑ  23ο:   Έγκριση καταγγελίας μίσθωσης 500 τ.μ. στην περιοχή της πρώην Κοινότητας Ορεινής που εκμίσθωνε η Cosmote και λήψη απόφασης περί εκ νέου μίσθωσης της ίδιας έκτασης.    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

 

 

ΘΕΜΑ  24ο:   Εξέταση της από 25-11-2016 ένστασης των Ελένης Κουτούζη και Ειρήνης Κοντούζη κατά της υπ’ αριθμ. 480/2016 Α.Δ.Σ. με θέμα: ¨Tροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Σερρών με το αποχαρακτηρισμό τμήματος του Κεντρικού Πάρκου (εμβαδού 5.000,08 τ.μ.) από ¨Πάρκο Πόλης¨ και τον επαναχαρακτηρισμό του ίδιου τμήματος  

σε ¨Πάρκο Πόλης¨.  

                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Κυρτάσογλου Δ.      

 

ΘΕΜΑ  25ο:   Έγκριση επιβολής τέλους για χρήση του Κεντρικού Πάρκου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.     

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.    

 

ΘΕΜΑ  26ο:   Καθορισμός ειδικού προστίμου για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης τραπεζοκαθισμάτων. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.       

 

ΘΕΜΑ  27ο:   Πρόταση διαχείρισης νομίμως υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης στην πόλη των Σερρών.                           

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ  28ο:   Έγκριση άδειας διέλευσης – τομής του έργου ¨Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP) με διασταυρωμένες ασφαλτοστρωμένες, μη ασφαλτοστρωμένες οδούς και χάνδακες στην Κ/Ξ Bonnati J & P – ΑΒΑΞ.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.   

 

ΘΕΜΑ  29ο:   Έγκριση παραλαβής μελετών των έργων:

                        α) Μελέτη διάνοιξης οδού  μεταξύ  των  Ο.Π. 713  και  714  στο  λόφο

                            Μαρούλη του Δήμου Σερρών   και

                        β) Γεωτεχνική διερεύνηση – μελέτη  στην  περιοχή  του  Ο.Π. 552  του

                            Δήμου Σερρών.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

 

ΘΕΜΑ  30ο:   Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης του έργου: ¨Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των Δημοτικών Ξενώνων Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών¨.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

 ΘΕΜΑ  31ο:   Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Καθαρισμός ρεμάτων Δήμου Σερρών έτους 2017¨.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

 

ΘΕΜΑ  32ο:   Εξέταση της υπ’ αριθμ. 31231/21-7-2017 ένστασης του αναδόχου του έργου: ¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών¨. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

 

ΘΕΜΑ  33ο:   Εξέταση της υπ’ αριθμ. 31768/26-7-2017 ένστασης του αναδόχου κατά του 3ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: ¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών¨ και έγκριση του 3ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: ¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών¨.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

  

ΘΕΜΑ  34ο:   Εξέταση της υπ’ αριθμ. 32291/31-7-2017 ένστασης του αναδόχου του έργου: ¨Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών¨, κατά της υπ’ αριθμ. 30751/19-7-2017 ειδικής διαταγής της υπηρεσίας.  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

 

ΘΕΜΑ  35ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.                       

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Χαρίτος Χ., Γκότσης Η., Χράπας Π.

 

ΘΕΜΑ  36ο:   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Εργασίες συντήρησης – επισκευές κατασκευές στα: 19ο Δημ. Σχολείο, 3ο Γυμνάσιο, 5ο Γυμνάσιο και 6ο Γυμνάσιο Δήμου Σερρών¨.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.          

 

ΘΕΜΑ  37ο:   Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών:

                        α) 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Συντήρηση και βελτίωση σχολικών  κτηρίων 

                            Δήμου Σερρών έτους 2016¨   και 

                        β) 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Συντήρηση και βελτίωση αγροτικής  και  δα-

                            σικής οδοποιίας Δ.Ε. Λευκώνα¨.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.    

 

ΘΕΜΑ  38ο:   Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου EASY TRIP.

                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

 

ΘΕΜΑ  39ο:   Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.                                                          

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

 

ΘΕΜΑ  40ο:   Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στους κ.κ. Νικολάου Ελένη, Ξάνθου Βαΐα και Χαραλαμπίδη Νικόλαο, πρώην δημοτικών  υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης.                                                       

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

 

ΘΕΜΑ  41ο:   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας των Δημ. Συμβούλων κ.κ. Αραμπατζή Θεοδώρου, Παπαβασιλείου Βασιλείου και Στεργίου Νικολάου, κατά το μήνα Σεπτέμβριο.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

 

ΘΕΜΑ  42ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου και του εντεταλμένου Δημ. Συμβούλου κ. Καρπουχτσή Κων/νου, για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.   

 

ΘΕΜΑ  43ο:   Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον κ. Παπαδόπουλο Ηλία, στην πόλη των Σερρών. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ  44ο:   Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

 

Μοιραστείτε το

One thought on “Δημος Σερρών : Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο με 44 θέματαΣ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top