Ερωτήματα Γιάννη Γιάντσιου για τις Ιρλανδικές διαβάσεις

-Ιωάννης-1.jpg

Οι Ιρλανδικές διαβάσεις στο σύνολό τους αποτελούν συνέχεια του οδικού δικτύου είτε είναι δημοτικό – αγροτικό – επαρχιακό είτε άλλο και συνήθως γίνονται σε θέσεις που μπορούν να κατασκευαστούν γέφυρες ή κιβωτοειδείς οχετοί. Οι γέφυρες ή κιβωτοειδείς οχετοί, είναι ότι κατασκευάζονται σε συνέχεια του έργου οδοποιίας και προφανώς δεν κατασκευάζονται ως συνέχεια του υδατορέματος. Απεναντίας οι ιρλανδικές διαβάσεις αποτελούν σημεία που παρεμποδίζουν την παροχευτικότητα των υδάτορευμάτων με την συσσώρευση φερτών – δένδρων-μπαζών, κατά συνέπεια οι ιρλανδικές διαβάσεις αποτελούν τμήμα του οδικού δικτύου.

Οι Ιρλανδικές διαβάσεις στη περιοχή του Κρουσοβίτη μετά και τον απαράδεκτο θάνατο δημότη μας, χρειαζόταν το λιγότερο καθαρισμό και επισκευές για την ασφαλή διέλευση ανθρώπων και ζώων.

Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών από το Φθινόπωρο του 2016 ζήτησε επανειλημμένα από τον δήμο μας να τις υποδείξουν ποιες Ιρλανδικές διαβάσεις στη περιοχή του Κρουσοβίτη χρειάζονται άμεσα καθαρισμό και επισκευή.

Ο δήμος μας, με αργούς ρυθμούς (υπάρχει η σχετική αλληλογραφία όπως είθισται μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών) απαντούσε.

Ερωτάτε καλοπροαίρετα, είναι αλήθεια πως τον Φεβρουάριο του 2017 ο δήμος μας  μεταξύ άλλων ενημέρωνε την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών «……….ότι η υπηρεσία μας συμφωνεί ως προς την αποκατάσταση των φθορών που προκλήθηκαν από τις αυθαίρετες παρεμβάσεις διαμόρφωσης όλων των ιρλανδικών διαβάσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, αρμοδιότητά σας». Τα έγγραφα φαντάζομαι υπάρχουν και στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών και στο δήμο.

Με τιμή

Γιάντσιος Ιωάννης

Δικηγόρος

Δημότης Καμαρωτού

Μοιραστείτε το

One thought on “Ερωτήματα Γιάννη Γιάντσιου για τις Ιρλανδικές διαβάσεις”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top