Στις Σέρρες σήμερα ο Γιώργος Καμίνης

kaminis-hd-1080p.jpg

ÁÈÇÍÁ-åêäÞëùóç ãéá ôçí õðïãñáöÞ ôçò óýìâáóçò ìåôáîý ÁÈÇÍÁ-åêäÞëùóç ãéá ôçí õðïãñáöÞ ôçò óýìâáóçò ìåôáîý Sumec Group Corporation & Attica Finance ÁÅÐÅÕ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï Äçìáñ÷éáêü ÌÝãáñï ôçò ÁèÞíáò.(EUROKINISSI-ÃÅÙÑÃÉÁ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ) ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï Äçìáñ÷éáêü ÌÝãáñï ôçò ÁèÞíáò.(EUROKINISSI-ÃÅÙÑÃÉÁ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÕ)

O  δήμαρχος Αθηναίων και υποψήφιος για την προεδρία της Κεντροαριστεράς, 

Γιώργος Καμίνης θα βρεθεί σήμερα  Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 στις Σέρρες 

όπου…θα έχει επαφές με φορείς και πολίτες της περιοχής. Κατόπιν θα μεταβεί στη 

Δράμα από όπου και θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top