Δήμος Ηράκλειας : Συνεδριάζει σήμερα 28/12 το δημοτικό συμβούλιο

-λήψης-1-11.jpg

Τελευταία για το 2017 συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ηράκλειας σήμερα Πέμπτη στις

13.00,  στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Αποδέσμευση – ανατροπή των υπολοίπων των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης έτους 2017.

 2. Έγκριση δαπάνης επαύξησης ισχύος στο Δημοτικό Σχολείο Χειμάρρου, προϋπολογισμού 506,55€.

 3. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Ηράκλειας 3ου τριμήνου 2017

. 4. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού.  

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top