Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών : Σημαντική για το μέλλον γενική συνέλευση

a5ca8f0ec3fbb53906c4053ecbb179bb_XL.jpg

Έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών συγκαλείται με απόφαση του ΔΣ . Η Γενική συνέλευση με την ανάγνωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κρίνεται σημαντική για το επόμενο βήμα της Τράπεζας αφού στα θέματα ξεχωρίζουν 

1.Είσοδος θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών στη στρατηγική ανάπτυξης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
2.Συγχώνευση με την Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας στο πλαίσιο της ανωτέρω αναπτυξιακής προοπτικής

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε. που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 3-1-2018 και σύμφωνα με το καταστατικό της Τράπεζας (άρθρα 18, 19 και 20 του καταστατικού), καλούνται τα μέλη της σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την 10η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. στο Ξενοδοχείο ΕΛΠΙΔΑ RESORT, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Είσοδος θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών στη στρατηγική ανάπτυξης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
2.Συγχώνευση με την Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας στο πλαίσιο της ανωτέρω αναπτυξιακής προοπτικής.
3.Ανάθεση-εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. της Τράπεζας για την υλοποίηση των αποφάσεων που θα ληφθούν από τη Γενική Συνέλευση.
4.Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση την 17η Ιανουαρίου 2018 την ίδια ώρα και μέρα στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα και σε περίπτωση και πάλι μη επίτευξης απαρτίας θα επαναληφθεί την 24-1-2018 την ίδια μέρα και ώρα στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει  οριστικά  εγκριθεί  μέχρι  και  από  τη  συγκαλούμενη  Γενική  Συνέλευση.
Στη  Γενική  Συνέλευση  και  στη  λήψη  αποφάσεων  τα  μέλη  παρίστανται  μόνο αυτοπροσώπως.
Κάθε συνεταίρος έχει το δικαίωμα να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και επί κάθε άλλου θέματος που τίθεται σε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση με τις ψήφους που αντιστοιχούν στις συνεταιριστικές του μερίδες.
Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα – μέλη παρίσταται ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους με τα νόμιμα έγγραφα εκπροσώπησης.
Κατά τη προσέλευση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, διαβατηρίου, ή άλλου στοιχείου που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους.

Σέρρες 04/01/2018

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χατζηδημητρίου Αλέξανδρος

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top