ΚΕΔΗ Σερρών : Πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

ERGASIA.jpg

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (περίοδος 2017- 2018), στο Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών» (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), 

η προκηρυξη  

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top