Στην Αθήνα για τις εργασίες της Ιεράς Συνόδου ο Θεολόγος

mhtropoliths-serrwn.jpg

Τὴν Τρί­τη 6 Φε­βρου­α­ρί­ου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος θὰ με­τα­βεῖ στὴν Ἀ­θή­να προ­κει­μέ­νου νὰ συμ­με­τά­σχει τῶν ἐρ­γα­σι­ῶν τῆς ἐ­κτά­κτου Συ­νό­δου τῆς Ἱ­ε­ραρ­χί­ας τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος, πού συ­νέρ­χε­ται ἀ­πὸ 7 ἕ­ως 8 Φε­βρου­α­ρί­ου. 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top