Δήμος Σερρών : 47.000 ευρώ η συμμετοχή στο πρόγραμμα MAPS το 2018

d0dccb8005b26cad6f2196bbc8830595_XL.jpg

Με απόφαση του το δημοτικό συμβούλιο Σερρών 

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπάνης ποσού 47.291,04 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., για το συγχρηματοδοτούμενο έργο με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου Σερρών στο δίκτυο “Military Assets as Public Spaces (MAPS) – Στρατιωτικές περιοχές ως Δημόσιοι Χώροι”», για το έτος 2018. 

Β) Διαπιστώνει ότι, σύμφωνα με την  βεβαίωση του Τμήματος Λογιστηρίου του Δήμου, στον προϋπολογισμό οικ έτους 2018, έχει προβλεφτεί πίστωση ποσού 47.291,04 € για τη συμμετοχή του Δήμου Σερρών στο δίκτυο “Military Assets as Public Spaces (MAPS) – Στρατιωτικές περιοχές ως Δημόσιοι Χώροι”, στο σκέλος των εξόδων στον ΚΑΕ 70.7326.983 «Συμμετοχή του Δήμου Σερρών στο δίκτυο “Military Assets as Public Spaces (MAPS) – Στρατιωτικές περιοχές ως Δημόσιοι Χώροι” (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφ. Συνεργασίας “URBACT III”)».

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top