ΕΛΜΕ Σερρών : Όχι στην κατάργηση του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ

keplinet.jpg

Την αντίθεση της στην κατάργησης της δομής του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ  εκφράζει το ΔΣ της ΕΛΜΕ Σερρών

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΜΕ

«Το σχέδιο νόμου του Υπ. Παιδείας «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» καταργεί τη δομή των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ.

Το Δ.Σ της Ε.Λ.Μ.Ε. Σερρών λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό έργο των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ. όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας τους εκφράζει την αντίθεσή του στην κατάργηση της δομής, υποστηρίζει τη διατήρηση της δομής με τον υφιστάμενο αριθμό υπαλλήλων που στελεχώνεται και επιχειρηματολογεί με γνώμονα το συμφέρον της εκπαίδευσης.

Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ. παρέχουν την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη στα Σχολικά Εργαστήρια Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, αναλαμβάνουν την τεχνική υποστήριξη σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων προς όλες τις τοπικές διοικητικές μονάδες της εκπαίδευσης, προσφέρουν τεχνική υποστήριξη σε πλήθος δράσεων των σχολείων και των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και τέλος διοργανώνουν επιμορφωτικές παρεμβάσεις.

Η λειτουργία των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ. δεν επιβαρύνει οικονομικά τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί πληροφορικής που τα στελεχώνουν προσφέρουν τις άμεσες υπηρεσίες τους σε όλες τις σχολικές μονάδες και τις δομές της εκπαίδευσης χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση αυτών. Η εισαγωγή των «Υπεύθυνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών», όπως προβλέπεται στο νέο σχέδιο νόμου, που στην ουσία είναι ένας εκπαιδευτικός πληροφορικής σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις όπου θα υπάρχουν δύο εκπαιδευτικοί, «για την τεχνική υποστήριξη και την εφαρμογή της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στις σχολικές μονάδες και Ε.Κ», θα επιφέρει καθυστέρηση στην επίλυση των προβλημάτων, καθώς ο φόρτος εργασίας για έναν εκπαιδευτικό θα είναι δυσανάλογος των δυνατοτήτων του, και αναγκαστική ανάθεση της επίλυσης των προβλημάτων σε ιδιωτικές εταιρίες και κατά συνέπεια οικονομική επιβάρυνση.

Ο ρόλος των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ. εκτείνεται από την επίλυση καθημερινών τεχνικών προβλημάτων με τον πιο άμεσο και βέλτιστο τρόπο, τον σχεδιασμό και τη συντήρηση ιστοσελίδων, την εγκατάσταση και τη δημιουργία εφαρμογών λογισμικού, τη συντήρηση της υλικοτεχνικής υποδομής, την ασφάλεια των δεδομένων και των συστημάτων, την ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού για τη διαχείριση εφαρμογών και λειτουργικών συστημάτων έως τη συντήρηση των εργαστηρίων πληροφορικής και εφαρμογών Η/Υ και των εκπαιδευτικών εργαλείων Τ.Π.Ε όλων των σχολικών μονάδων, την υποστήριξη των εκπαιδευτικών πληροφορικής αλλά και των άλλων ειδικοτήτων στο έργο τους, τη διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων και την τεχνική υποστήριξη σε κάθε δραστηριότητα σχολείων και Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Το ερώτημα που δημιουργείται είναι εύλογο: Για πιο λόγο να καταργηθεί μία δομή που αποδεδειγμένα συμβάλει θετικά και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη δημόσια εκπαίδευση; Σκοπός όλων μας πρέπει να είναι η υποστήριξη και αναβάθμιση των υπηρεσιών της δημόσιας εκπαίδευσης και όχι η αποδόμηση ή η υποβάθμιση.

ΓΙΑ  ΤΟ Δ.Σ.

         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ                                 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top