Δήμος Σερρών : Με 22 θέματα συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο

aithousa_dim_sim21.jpg

Συνεδριάζει σήμερα Μεγάλη Δευτέρα 2 Απριλίου στις 2.30 το μεσημέρι.το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών .

Με 22 θέματα στην ημερήσια διάταξη του

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ   1ο:    Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: ¨Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Σιγής πόλης Σερρών έτους 2016¨.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   2ο:    Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας εργατών νεκροταφείων, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών τμήματος κοιμητηρίων.

            Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ   3ο:    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο ενημερωτικό ταξίδι στη Γαλλία στο πλαίσιο εφαρμογής του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας και της μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου και του αντιδημάρχου Καθαριότητας κ. Παντελή Χράπα.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ   4ο:    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 45/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: ¨Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2015¨.

                        Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Τερζής Β.

ΘΕΜΑ   5ο:    Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 936/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: ¨Έγκριση ετήσιου προγράμματος πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών δράσεων και εκδηλώσεων Δήμου Σερρών, για το έτος 2018¨.

                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Τερζής Β.

ΘΕΜΑ   6ο:    Έγκριση τροποποίησης σύμβασης προμήθειας γάλακτος με την εταιρεία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.», με τον διακριτικό τίτλο «ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε.», σύμφωνα με την παρ. 1, εδ. γ, του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ   7ο:    Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 79/2018 ΑΔΣ ¨Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Σερρών στην πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ με τίτλο «Δημιουργική επανάχρηση ακίνητης περιουσίας» και έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης για την υποβολή αυτής¨.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   8ο:    Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσίας για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην περιοχή του Δήμου Σερρών και ορισμός επιτροπής παραλαβής αυτής.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ   9ο:    Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

            Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  10ο:   Έγκριση απαλλαγής μέρους οφειλής δαπάνης ταφής, της κ. Δήμου Βασιλείας.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  11ο:   Έγκριση αυτοδίκαιης παραλαβής προμηθειών.

            Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καδής Γ.

ΘΕΜΑ  12ο:   Έγκριση εκποίησης μαρμάρων εκταφών και συγκρότηση επιτροπών εκτίμησης και διενέργειας της δημοπρασίας των προς εκποίηση μαρμάρων των κοιμητηρίων.

            Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  13ο:   Έγκριση εκπόνησης της χρηματοδοτούμενης από το ¨Πράσινο Ταμείο¨ μελέτης με τίτλο: ¨Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας¨.

            Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  14ο:   Έγκριση πολυετούς υποχρέωσης και έγκριση μελέτης του έργου: ¨Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών, έτους 2018¨.

            Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  15ο:   Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ’ αριθμ. 56419/29-12-2017 σύμβασης για την προμήθεια και τοποθέτηση αποτεφρωτικού κλιβάνου στο δημοτικό κυνοκομείο.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ  16ο:   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:

                        α) Κατεδάφιση ρυμοτομούμενων κτισμάτων στις οδούς Προύσσης και

                            Πτολεμαίων,

                        β) Συντήρηση και βελτίωση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης  οδικού

                            δικτύου έτους 2015   και

                        γ) Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην Τ.Κ. Κάτω Καμήλας.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  17ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Χαρίτος Χ., Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ  18ο:   Έγκριση διαγραφής οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

            Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  19ο:   Έγκριση διαγραφής χρηματικού καταλόγου.

            Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  20ο:   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και του αντιδημάρχου κ. Χράπα για το μήνα Μάρτιο.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  21ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου, για το μήνα Δεκέμβριο 2017.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

 ΘΕΜΑ  22ο:  Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top