Δήμος Σερρών : Πρόσληψη προσωπικού

evresi-ergasias1-1728x800_c.jpg

Ο Δήμος Σερρών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό ενός (1) ατόμου, στο πλαίσιο υλοποίησης  του ευρωπαϊκού προγράμματος της πράξης «Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων – Green Crew», στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 (INTERREG V-A), συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Η προκήρυξη αφορά την πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας μίας (1) θέσης ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από 21-4-2018 έως και 30-4-2018.

Συνημμένα αρχεία:

 

 

 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top