Δήμος Σερρών : Με φόντο τον Κλεισθένη η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

aithousa_dim_sim21-960x540.jpg

Συνεδριάζει  στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σερρών  στις 8 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

ΘΕΜΑ   1ο:    Συζήτηση σχετικά με το Νομοσχέδιο ¨Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)¨. 

                        Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Στεργίου Ν. 

 

ΘΕΜΑ   2ο:    Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση των εργασιών: ¨Επισκευή – συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των ξενώνων Χρυσοπηγής¨.    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

 

ΘΕΜΑ   3ο:    Σχετικά με όρια της παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν. 3889/2010 στο πλαίσιο κατάρτισης των δασικών χαρτών.   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

 

ΘΕΜΑ   4ο:    Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για το μήνα Ιούνιο.             

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top