Δήμος Σερρών : 3.000 ευρώ για την “Φιλοξενία αντιπροσωπείας ∆ήµου Αγίας Νάπας Κύπρου¨¨

DSC_0918.jpg

Αντιπροσωπεία του ∆ήµου Αγίας Νάπας Κύπρου με τον οποίο έχει αδελφοποιηθεί θα φιλοξενήσει ο δήμος Σερρών .Το κόστος της δαπάνης για την φιλοξενία ανέρχεται στις 3.000 ευρώ 

Αναλυτικά 

1. Την απευθείας ανάθεση για   την προµήθεια αναµνηστικού δώρου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για “Φιλοξενία αντιπροσωπείας ∆ήµου Αγίας Νάπας Κύπρου στο ∆ήµο Σερρών στις 16-20 Μαΐου 2018» συνολικής αξίας 250,00 € µε Φ.Π.Α.

 2. Την απευθείας ανάθεση για  την φωτογράφηση της εκδήλωσης “Φιλοξενία αντιπροσωπείας ∆ήµου Αγίας Νάπας Κύπρου στο ∆ήµο Σερρών στις 16-20 Μαΐου 2018», συνολικής αξίας 200,00 € µε Φ.Π.Α. 

3. Την απευθείας ανάθεση για  την παροχή υπηρεσίας φιλοξενίας αντιπροσωπείας του ∆ήµου Αγίας Νάπας Κύπρου στο ∆ήµο Σερρών, συνολικής αξίας 2.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για “Φιλοξενία αντιπροσωπείας ∆ήµου Αγίας Νάπας Κύπρου στο ∆ήµο Σερρών στις 16-20 Μαΐου 2018».

 4. Την απευθείας ανάθεση για την προµήθεια Ανθέων (δύο συνθέσεις για το επίσηµο γεύµα-ανθοδέσµη υποδοχής), συνολικής αξίας 150,00 ευρώ µε Φ.Π.Α, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για “Φιλοξενία αντιπροσωπείας ∆ήµου Αγίας Νάπας Κύπρου στο ∆ήµο Σερρών στις 16-20 Μαΐου 2018».

 5. Την απευθείας ανάθεση για  την προµήθεια δείπνου προς τιµήν αντιπροσωπείας της Αγίας Νάπας Κύπρου για 20 άτοµα, συνολικής αξίας 400,00 € µε Φ.Π.Α. , στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για “Φιλοξενία αντιπροσωπείας ∆ήµου Αγίας Νάπας Κύπρου στο ∆ήµο Σερρών στις 16-20 Μαΐου 2018». 

6. Η ανάθεση αφορά το γραφείο Τύπου και ∆ηµόσιων Σχέσεων του ∆ήµου Σερρών. 7. Η παρούσα ανάθεση ισχύει από 16 έως 20 Μαΐου 2018. 

8. Η συνολική αξία των δαπανών είναι 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top