Σέρρες :346.000 ευρώ το έλλειμμα στην δημοτική επιχείρηση του πρώην δήμου Σκουτάρεως

-λήψης-1-19.jpg

Στα δικαστήρια βρίσκεται η υπόθεση του ελλείμματος στην δημοτική επιχείρηση του πρώην δήμου Σκουτάρεως .Σύμφωνα με το πόρισμα του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο αφορά τη πορισματική έκθεση του έκτατου διαχειριστικού ελέγχου της Δ.Ε.Α.Σ. για τις χρήσεις 2005 και 2006, . Σύμφωνα με την ανωτέρω έκθεση επιρρίφθηκαν ευθύνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα  σ’ αυτές «ανοίκιες πληρωμές» συνολικού ποσού 345.991,37 Ευρώ, οι οποίες συνιστούν κατά τους επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών έλλειμμα στη διαχείριση χρηματικού της Επιχείρησης.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top