Δήμος Σερρών : 24.300 για την προμήθεια αρδευτικών υλικών

sulama.jpg

Την απευθείας ανάθεση της “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
(2018)”, στην εταιρία ΝΕΤΑΦΙΜ ΓΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝ. ΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ, που εδρεύει στο 2ο χλμ. Σερρών-Δράμας , Τ.Κ. 62150, με
Α.Φ.Μ.: 054834872, ΔΟΥ Σερρών, έναντι αμοιβής σε Ευρώ: εικοσιτεσσάρων χιλιάδων
τριακοσίων πενήντα έξι ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (24.356,33)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Η ως άνω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές
που εγκρίθηκαν με την αρ. 312/17391/23-05-2018 Απόφαση Δημάρχου Σερρών

 

ΕΔΩ Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top