Δήμος Σερρών : 74.400 για την καταπολέμηση των κουνουπιών

-λήψης-2-11.jpg

Την Έγκριση των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών και δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την διενέργεια παροχής υπηρεσίας “Εφαρμογή επίγειου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην περιοχή του Δήμου Σερρών”, προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή και κήρυξη οριστικού αναδόχου ,αποφάσισε η οικονομική επιτροπή του δήμου Σερρών 


ΕΔΩ Η ΑΠΟΦΑΣΗ 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top