ΟΧΙ από Χρυσανθίδη και Ιλανίδου στο δάνειο για την αντικατάσταση των λαμπτήρων

hqdefault-2.jpg

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ιλανίδου – Βίλλιου ∆έσποινα και  Χρυσανθίδης Βασίλειος της παράταξης Φωτιάδη  στην απόφαση της οικονομικής επιτροπής για την λήψη δανείου ποσού 2.945.536,30 ευρώ για την «Βελτίωση -ενεργειακή αναβάθµιση δικτύου φωτισµού µε χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόµηση ενέργειας», από το Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων (Τ.∆.Π )ως χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος που χρηµατοδοτεί το έργο κατά ποσοστό 25% και κατά 75% από την Ευρωπαϊκή ΤράπεζαΕπενδύσεων (ΕΤΕ

Σύμφωνα με την κ Ιλανίδου και τον κ Χρυσανθίδη 

Α) ∆ιαφωνούν µε την λήψη δανείου καθόσον πιστεύουν ότι η αντικατάσταση των λαµπτήρων του ∆ήµου µε λαµπτήρες led θα πρέπει να γίνει πυλωτικά µε χρήµατα του δήµου σε συγκεκριµένο χώρο που θα επιλεγεί, και για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, ώστε να διαπιστωθεί αν πραγµατικά έχει ωφέλεια ο ∆ήµος και κατόπιν να προχωρήσει σταδιακά στην αντικατάσταση όλων των λαµπτήρων, καθόσον σήµερα δεν γνωρίζουµε αν υπάρχει ωφέλεια η όχι, σύµφωνα µε τα στοιχεία που υπάρχουν και την προφορική ενηµέρωση. 

 Β) Το επιτόκιο είναι υψηλό.

 Γ) ∆εν υπάρχει εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας.

 ∆) ∆ιαφωνούν µε την λήψη δανείου, διότι ως εγγύηση θα δεσµευτούν χρήµατα από τους ΚΑΠ (ΣΑΤΑ) η από τα ανταποδοτικά τέλη µε ότι συνεπάγεται αυτό για τον ∆ήµο. 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top