Δήμος Σερρών : Αποζημιώσεις 5.500 ευρώ σε αγρότες για ζημιές στις καλλιέργειες τους

-13.jpg

Σε εξώδικο συμβιβασμό με πέντε αγρότες προχώρησε ο δήμος Σερρών με αφορμή την οικονομική ζημία που υπέστησαν στην παραγωγή τους (βαμβάκι), εξαιτίας πλημμύρας των χωραφιών τους από διαρροές του υπόγειου αγωγού μεταφοράς αρδευτικού νερού από το αντλιοστάσιο της τάφρου Μπέλιτσας προς το Δημοτικό Αρδευτικό Δίκτυο Λευκώνα του Δήμου Σερρών, με υπαιτιότητα του Δήμου Σερρών και την καταβολή : 

1) του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (1.250,00 €) στον πρώτο, 

 

2) του ποσού των τετρακοσίων σαράντα ευρώ (440,00 €) στον δεύτερο, 

 

3) του ποσού των επτακοσίων είκοσι ευρώ (720,00 €) στον τρίτο, 

 

4) του ποσού των δύο χιλιάδων τριακοσίων εννενήντα τεσσάρων ευρώ (2.394,00 €) στον τέταρτο και 

 

5) του ποσού των εξακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (675,00 €) στον πέμπτο, προς αποζημίωσή τους.

 

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top