Π.Ε Σερρών : Λειτουργία Αμβίκων Μικρών Αποσταγματοποιών (Διημέρων)

tsipouro-apostaxi-960x540.jpg

Από την Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης μετά από εισήγηση του Τελωνείου Σερρών

και του Συλλόγου Αμβυκούχων Αμπελοκαλλιεργητών Ν. Σερρών, καθορίστηκε το δίμηνο

απόσταξης των μικρών αποσταγματοποιών – Διημέρων για τον Ν. Σερρών, για την νέα

φορολογική περίοδο 2018 – 2019 ως εξής:

Α.Α            Δ Η Μ Ο Σ     Α Π Ο    Ε Ω Σ
1.- ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 16-10-2018 16-12-2018
2.- ΔΗΜΟΣ  ΕΜΜ.  ΠΑΠΠΑ 17-10-2018 17-12-2018
3.- ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ 18-10-2018 18-12-2018
4.- ΔΗΜΟΣ  ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 22-10-2018 22-12-2018
5.- ΔΗΜΟΣ  ΣΙΝΤΙΚΗΣ 23-10-2018 23-12-2018
6.- ΔΗΜΟΣ  Ν.  ΖΙΧΝΗΣ 24-10-2018 24-12-2018
7.- ΔΗΜΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 26-10-2018 26-12-2018

Για να έχει δικαίωμα απόσταξης ένας παραγωγός και προκειμένου να εκδοθεί η άδεια απόσταξης

θα πρέπει να προσκομίζει στο Τελωνείο Σερρών βεβαίωση αμπελοκαλλιεργητή, η οποία εκδίδεται

για μεν του μικρούς παραγωγούς μέχρι ένα (1) στρέμμα από τους Δήμους, για δε μεγαλύτερες εκτάσεις

από

την Αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, με βάση τις δηλώσεις συγκομιδής

σταφυλιών.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ:

Κατά την τρέχουσα φορολογική περίοδο για το παραγόμενο τσίπουρο ισχύει η εφάπαξ

και κατ΄ αποκοπή φορολόγηση ήτοι: 0,59 € το κιλό ετοίμου προϊόντος το οποίο υπολογίζεται

στην ποσότητα των στέμφυλων με συντελεστή 18%.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Παραγωγός προσκομίζει στην υπηρεσία μας βεβαίωση ότι από ένα (1)

στρέμμα αμπελιού παρήγαγε 1.200 κιλά σταφύλια από τα οποία παρήγαγε 780 kg. κρασί (απόδοση

65%) και ότι κατέχει 420 κιλά στέμφυλλα (ποσοστό στεμφύλων 35%). Ο οφειλόμενος φόρος

υπολογίζεται ως εξής: 420 κιλά στέμφυλα  Χ  18% (συντελεστής απόδοσης)  =  75,6 κιλά τσίπουρο

Χ  0, 59 ευρώ  =  44,60 ευρώ φόρος.

ΔΙΑΘΕΣΗ 

Το προϊόν πρέπει να διατίθεται χύμα, χωρίς οποιασδήποτε μορφής τυποποίηση, σε δοχεία

από γυαλί ή και άλλο κατάλληλο υλικό.

Σε περίπτωση παραβάσεων προβλέπονται πρόστιμα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

ν.2969/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον ν.4446/2016.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

                                                                                         ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΜΠΑΤΣΙΟΣ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top