ΚΕΔΗ Σερρών : 65.000 ευρώ για τα σπιτάκια και την διαμόρφωση χώρου στην ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ

images-4-768x580.jpg

Με απόφαση του ΔΣ της Κοινοφελούς επιχείρησης του δήμου Σερρών 

Εγκρίνετε η δέσμευση πίστωσης συνολικού ύψους εξήντα πέντε  χιλιάδες τριάντα ένα Ευρώ  και ογδόντα  Λεπτά (65.031,80 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης  για την Παροχή υπηρεσιών για την διαμόρφωση εξωτερικού χώρου και ανακατασκευή θεματικών σπιτιών της Πολιτείας των Ευχών της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για την περίοδο 2018 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top