Δήμος Σερρών : Με 37 θέματα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

-72.jpg

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλιου Σερρών την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 19:00,  με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ   1ο:    Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών, έτους 2019.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   2ο:    Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 32 του Ν. 1080/1980 (δια συμβιβασμού επίλυσης φορολογικών διαφορών) για το έτος 2018.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ   3ο:    Συγκρότηση επιτροπής για την εκκαθάριση του αρχείου της πρώην Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) Σερρών

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.

ΘΕΜΑ   4ο:    Σύσταση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:

α) Παρεμβάσεις στα Δημοτικά κτήρια της Δ.Ε. Σκουτάρεως έτους 2016  και

β) Επέκταση δικτύου πεζόδρομων πόλης Σερρών έτους 2017.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   5ο:    Έγκριση πρόσληψης προσωπικού στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης: ¨Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε Δημόσια κτήρια – 3ΕΜ που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα  διασυνοριακής συνεργασίας ¨Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020¨.

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

ΘΕΜΑ   6ο:    Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο, για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.

ΘΕΜΑ   7ο:    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην 2η συνάντηση των εταίρων του έργου: ¨Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων – green crew¨ που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020.

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

ΘΕΜΑ   8ο:    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην 2η Τεχνική Συνάντηση των εταίρων και την 2η εκδήλωση δημοσιότητας του έργου ¨Δημιουργία πολιτιστικού διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή Culture Dipole¨ που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020.

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

ΘΕΜΑ   9ο:    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην εκδήλωση για την απονομή βραβείου ¨Sustainable Cultural Tourism Destination 2018 (Βιώσιμος Πολιτιστικός – Τουριστικός Προορισμός 2018)¨ της Ευρωπαϊκής Γραμματείας Τουρισμού και της Europa Nostra.

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

ΘΕΜΑ  10ο:   Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο 10ο International Meeting of Tourism 2018, στη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας.

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Γρηγοριάδης Π.

ΘΕΜΑ  11ο:   Ορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 315/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  12ο:   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 178/2018 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών περί: ¨Κατάταξης γηπέδων ποδοσφαίρου ΕΠΣ Σερρών (Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας) σε ομάδες¨.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ.

ΘΕΜΑ  13ο:   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 192/2018 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών περί: ¨Έγκρισης προϋπολογισμού κληροδοτημάτων Κων/νου Τσιάγκα και Αφροδίτης Σιόλα, οικονομικού έτους 2019¨.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ.

ΘΕΜΑ  14ο:   Έγκριση αποφάσεων της Κ.Ε.Δ.Η.Σ.:

α) της  υπ’ αριθμ.  137/2018  απόφασης  του   Δ.Σ. με  θέμα:  ¨Έγκριση αίτησης παραχώρησης του κτηρίου Σχοινά όπου στεγάζεται το εικαστικό εργαστήρι ¨ΑΡΤΙΟ¨ της ΚΕΔΗΣ από  το  Δήμο  Σερρών, προς χρήση¨  και

β) της υπ’ αριθμ. 149/2018 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018¨.

Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Τερζής Β.

ΘΕΜΑ  15ο:   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 105/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. περί: ¨Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018¨.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κ. Τσαλίκογλου Δ.

ΘΕΜΑ  16ο:   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 304/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών περί: ¨Αίτημα για συνεισφορά Δήμου Σερρών σε δαπάνη εκτέλεσης έργου με τίτλο: Κατασκευή τμήματος δικτύου ομβρίων στην περιοχή Σιγής πόλης Σερρών¨, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 1069/1980.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Γάτσιος Ι.

ΘΕΜΑ 17οΣυζήτηση αιτήματος για παραχώρηση χώρου διεξαγωγής δράσης του CAMPUS BUS.

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ  18ο Έγκριση σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την παροχή υποστήριξης από την Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών προς την Τ.Υ. του Δήμου Εμμ. Παπά για το έργο ¨Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων στις Τ.Κ. Δαφνουδίου και Παραλιμνίου¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  19ο:   Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 435/2017 Κανονιστικής Απόφασης που αφορά τη λειτουργία της Χριστουγεννιάτικης αγοράς ¨Πολιτεία των Ευχών¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ  20ο:   Έγκριση δημιουργίας ξεχωριστού άτοκου τραπεζικού λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: ¨Αγροτικές κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στην διασυνοριακή περιοχή¨ του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας ¨Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020¨.

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

ΘΕΜΑ  21ο:   Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την παροχή υπηρεσίας: ¨Επισκευή υγρομόνωσης δώματος Δημαρχείου Σερρών¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  22ο:   Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη διενέργεια της υπηρεσίας: ¨Εργασίες εγκατάστασης ρυθμιστών στροφών και συντήρηση μετρητικών διατάξεων καταγραφής δεδομένων¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  23ο:   Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για την προμήθεια: ¨Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Σερρών έτους 2018¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  24ο:   Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 για τη διενέργεια  προμήθειας υλικών για την αποκατάσταση βλαβών των αρδευτικών αντλιοστασίων Μητρουσίου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  25ο:   Χρονική παράταση της υπ’ αριθ. 22977/19-07-2018 σύμβασης για την ¨προμήθεια λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού¨, για την Δ.Ε. Σερρών έτους 2018, για επιπλέον δύο (2) μήνες.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  26ο:   Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας ¨Αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου Σερρών¨ για τα έτη 2019 – 2022.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.

ΘΕΜΑ  27ο:   Σχετικά με διαγραφή δημοτικού ακινήτου με ΑΚΔ 869 στο Ο.Π. 168.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  28ο:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας:

α) τμημάτων του υπ’ αριθμ. 94 αγροτεμαχίου,

β) τμήματος του υπ’ αριθμ. 430 αγροτεμαχίου,

γ) τμήματος του υπ’ αριθμ. 444 αγροτεμαχίου,

δ) τμήματος του υπ’ αριθμ. 2702 αγροτεμαχίου,

ε) τμήματος του υπ’ αριθμ. 7503 αγροτεμαχίου και

στ) τμημάτων του υπ’ αριθμ. 555 αγροτεμαχίου, του αγροκτήματος Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  29ο:   Έγκριση παράτασης μίσθωσης ισογείου καταστήματος επί των οδών Θέμιδος 2 και Εμμ. Ανδρόνικου γωνία, κληροδοτήματος Ι. Αποστολίδη.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  30ο:   Ορισμός προθεσμίας για την καταβολή οφειλών εισφοράς σε χρήμα στις περιοχές α) Αλιμπέκιοϊ, β) Αγίων Αναργύρων, γ) Εργατικών Κατοικιών και δ) Προφήτη Ηλία – Γονατά – Σιγής – Νέας Κηφισιάς.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  31ο:   Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ¨Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2017.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  32ο:   Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  33ο:   Διαγραφή χρηματικών καταλόγων.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  34ο:   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του αντιδημάρχου κ. Χράπα Παντελή και του Εντεταλμένου Δημ. Συμβούλου κ. Καρπουχτσή Κων/νου για το μήνα Νοέμβριο.

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Χράπας Π και Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  35ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:

α) του κ. Δημάρχου και αιρετών του Δήμου Σερρών και

β) του Δημ. Συμβούλου κ. Αραμπατζή Θ. για τον μήνα Οκτώβριο.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  36ο:   Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  37ο:   Τροποποίηση της αριθμ. 668/2018 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου Σερρών  όσον αφορά την ημερομηνία πραγματοποίησης  εκδήλωσης παρουσίασης των αποτελεσμάτων – συμπερασμάτων του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: ¨Αγροδιατροφικός τομέας, νέες τεχνολογίες, τοπική ανάπτυξη¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top