Διαβαση Πεζών : Ψήφισμα για την μεταβίβαση ακινήτων στο υπερταμείο

images-1.jpg

Με τις υπουργικές αποφάσεις ΦΕΚ Β 2317/19-6-18 και ΦΕΚ Β 2320/19-6-18 δημοσιεύτηκε η λίστα των ακινήτων του ελληνικού δημοσίου και η απόφαση μεταβίβασής τους στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ )Α.Ε., που έγινε κατόπιν αιτήματος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΕΕΣΥΠ (ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ) την 14-6-18.

Ενδεικτικά στην πόλη των Σερρών ανάμεσα στα πρώτα σαράντα (40) δημόσια ακίνητα που μεταβιβάστηκαν στην ΕΕΣΥΠ (ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ) και τα οποία αποτελούν κομμάτι της Ιστορίας της, είναι η παλιά Μητρόπολη της πόλης ο Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων, το Μουσείο Σερρών Μπεζεστένι στην Πλατεία Ελευθερίας, το Διοικητήριο στον πεζόδρομο της Μεραρχίας, τα τζαμιά Τζιντζιρλί και Κοτζά Μουσταφά Πασά, το δημόσιο ΚΤΕΟ στην οδό Φλωρίνης, η παλιά Καπναποθήκη και το κτίριο της Πυροσβεστικής στην οδό Μεραρχίας, οι κατοικίες των Αξιωματικών του Στρατού στην οδό Νικ. Πλαστήρα, η Πλατεία του πρώην στρατιωτικού Φούρνου στην οδό Γ . Παπανδρέου, το πρώην στρατόπεδο ΚΟΛΟΚΟΤΡΏΝΗ, η αποθήκη Πυρομαχικών σήμερα Ιππικός Όμιλος, οι μεγάλες εκτάσεις γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας με τις κτιριακές εγκαταστάσεις της παλιάς Γεωργικής Σχολής και του Ινστιτούτου Βάμβακος, οικόπεδα με κατοικίες που παραχωρήθηκαν ως παρακολουθήματα γεωργικού κλήρου, για την αποκατάσταση προσφύγων και διάφορα άλλα. Η μεταβίβαση των ακινήτων του ελληνικού δημοσίου στην ΕΕΣΥΠ (ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ), είχε σαν αποτέλεσμα να μεταβιβαστούν και τα οικόπεδα των προσφύγων, ακόμα κι εκείνων που έχουν καταγραφεί και είναι ιδιοκτησίες, αφού είχαν αποκτηθεί από τους ιδιοκτήτες τους με νόμιμα μεταγραμμένα συμβόλαια. Δημιούργησαν έτσι στους ιδιοκτήτες των οικοπέδων, πέραν των προβλημάτων με την ελληνική κρατική γραφειοκρατία και της εκκρεμότητας έκδοσης τίτλου κυριότητας, επιπρόσθετα προβλήματα και με την ΕΕΣΥΠ (ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ) και τους ξένους εκπροσώπους των δανειστών.

Η παραχώρηση αυτή των ακινήτων του ελληνικού δημοσίου στην ΕΤΑΔ ΑΕ και ταυτόχρονα στην ΕΕΣΥΠ, σημαίνει παραχώρηση της δημόσιας περιουσίας ως εγγύηση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του δημοσίου προς τους δανειστές, παραχωρώντας τους συγχρόνως τη δυνατότητα εκμετάλλευσής τους και σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των δυσβάστακτων μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας, ακόμα και την πώλησή τους («εκποίηση» και «ρευστοποίηση» αναφέρει ο ν.4336/2015).

Η εξέλιξη αυτή μας βρίσκει αντίθετους, αφού πέραν των άλλων μνημονιακών περικοπών στην τοπική αυτοδιοίκηση και τους πολίτες της χώρας, αφαιρούνται χιλιάδες ζωτικοί χώροι που ήταν σε χρήση των δημοτών, αποκλείοντας ακόμα και την πρόσβαση σε αυτούς με την έναρξη της εκμετάλλευσής τους.

Ως Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας στην εκχώρηση των ακινήτων του ελληνικού δημοσίου στην ΕΕΣΥΠ (ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ).

Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση την κατάργηση των υπουργικών αποφάσεων, που δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ Β 2317/19-6-18 και ΦΕΚ Β 2320/19-6-18, με τις οποίες μεταβιβάζεται η κυριότητα των ακίνητων του ελληνικού δημοσίου στην ΕΕΣΥΠ (ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ) και την επιστροφή αυτής της δημόσιας περιουσίας στις τοπικές κοινωνίες και τους δημότες μας.

Προτείνουμε την παρακάτω τροποποιητική διάταξη για την λύση του προβλήματος:

Άρθρο…

Καταργούνται από την δημοσίευσή τους τα Φ.Ε.Κ., Τεύχος Β’ Αρ. Φύλλου 2317, 19 Ιουνίου 2018 και Τεύχος Β’ Αρ. Φύλλου 2320, 19 Ιουνίου 2018 με τα οποία μεταβιβάστηκαν στην «Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.), θυγατρική της «Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας» Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ Α.Ε.), 10.119 ακίνητα κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου συνολικού εμβαδού γης 511.357,451 τ.μ. και συνολικής δομημένης επιφάνειας 22.601 τ.μ., όπως αυτά εξειδικεύονται με Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) στο σχετικό παράρτημα.

Εναλλακτικά προτείνουμε, ΑΜΕΣΑ να κατατεθεί τροποποίηση του Νόμου με την οποία θα προβλέπεται: η αναβολή της ισχύος της Πράξης Μεταβίβασης των ακινήτων του ελληνικού Δημοσίου στην ΕΕΣΥΠ (ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ), μέχρι την οριστική περαίωση -όπως ορίζει ο νόμος- του Κτηματολογίου, για κάθε περιοχή που ολοκληρώνει την διαδικασία κτηματογράφησης..

Τέλος το δημοτικό συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον δήμαρχο να καταθέσει αίτηση ακυρότητας στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), για τους Κ.Α.Ε.Κ που περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ Β 2317/19-6-2018 και αφορούν ακίνητα που βρίσκονται στον Δήμο Σερρών.

ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top