ΚΕΔΗ Σερρών : 14.880 ευρώ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

-44.jpg

Η ανάθεση αφορά την υπηρεσία Ανάπτυξης και εγκατάστασης συστήματος προσαρμογής της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/79 GDPR (General Data Protection Regulation) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

 Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 14.880,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top