Θεόδωρος Καστρινός : ¨¨Ξηρότοπος και Υπερταμεί﨨

-1.png

Σε προηγούμενα άρθρα μας αναφερθήκαμε στα ακίνητα, κυριότητας ελληνικού Δημοσίου, της πόλης των Σερρών με ιστορικά, αρχαιολογικά, αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά και με τουριστική και εμπορική αξία που μεταβιβάστηκαν στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π.) ή αλλιώς ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ, μετά και την σχετική απόφαση που εξέδωσε υπουργός Οικονομικών, υλοποιώντας τη σχετική εξουσιοδότηση που έλαβε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2317/19-06-2018…

Η απόφαση αυτή αποτελεί πλέον νόμιμο τίτλο για τη μεταβίβαση των ακινήτων στην ΕΤΑΔ/ΕΕΣΥΠ».

Επίσης αναφερθήκαμε στα ακίνητα των προσφύγων που παράνομα και παράτυπα ο Υπουργός Οικονομικών Τσακαλώτος και η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖ-ΑΝΕΛΛ. μεταβίβασαν στο Υπερταμείο, δημιουργώντας στους σημερινούς ιδιοκτήτες των οικοπέδων και κατοικιών, πέραν των κρατικών γραφειοκρατικών προβλημάτων στην έκδοση τίτλων κυριότητας, επιπρόσθετα προβλήματα και με το Υπερταμείο και τους  αδίστακτους ξένους εκπροσώπους των δανειστών.

Η μεταβίβαση οικοπέδων και αγροτεμαχίων από την περιοχή του Ξηροτόπου στο Υπερταμείο, ανέδειξε για μια ακόμα φορά το, γνωστό εδώ και δεκαετίες πρόβλημα των κατοίκων του, αυτό της έλλειψης τίτλων ιδιοκτησίας των ακινήτων τους.

Την ίδια αντιμετώπιση που είχαν οι κάτοικοι των πέριξ της πόλης προσφυγικών συνοικισμών (40 Μάρτυρες, Σφαγεία κ.α.), είχαν και οι κάτοικοι του Ξηροτόπου, τόσο από το ελληνικό Κράτος τα χρόνια που ήταν Κοινότητα, όσο και μετά την ένταξή της Κοινότητας τους στον Δήμο Σερρών, από τις εκάστοτε δημοτικές Αρχές.

Αντιμετωπίστηκαν ως κάτοικοι Β’ κατηγορίας.

Το μεν ελληνικό Κράτος (το τότε Υπουργείο Γεωργίας), παρόλο που αρχικά  είχε εντάξει την Κοινότητα Ξηροτόπου στη διαδικασία διανομή των αγροτεμαχίων (όπως και την Κοινότητα Ορεινής) και θα είχε ως αποτέλεσμα την οριστική κύρωση και την απόδοση τίτλων κυριότητας στους κατοίκους της Κοινότητας, εξαίρεσε την Κοινότητα χωρίς επίσημη αιτιολόγηση.

Παρόλο που στην πρώην Κοινότητα Ξηροτόπου, με την υπ’ αριθμό 513 από τις 10 Ιουνίου 1931 Δικαστική Απόφαση του Πρωτοδικείου Σερρών, αναγνωρίστηκε η κυριότητα της σε έκταση τριάντα (30) χιλιάδων στρεμμάτων βοσκότοπο και παράλληλα, καταδικάστηκε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία κακώς κατέλαβε την έκταση ως δήθεν Ανταλλάξιμο, αφού αυτή ήταν από αμνημονεύτων ετών σε κοινή χρήση των κατοίκων του Ξηροτόπου ως βοσκή των ζώων των κατοίκων της Κοινότητας, της οποίας άπαντες οι κάτοικοι τούτου του χωρίου ανέκαθεν υπήρξαν Ελληνες (;;;).

Ο δε Δήμος Σερρών από την εποχή της ένταξης της πρώην Κοινότητας Ξηροτόπου στον ενιαίο Δήμο μέχρι και σήμερα, αδιαφορεί στην επίλυση του προβλήματος, παρά τις έγγραφες αιτήσεις και προφορικές οχλήσεις των κατοίκων του Ξηροτόπου και παρόλο που έχει στο σχετικό φάκελό του, όλα τα έγγραφα που χρειάζονται για την διεκδίκηση της κυριότητας όλης της Επικράτειας, των τριάντα (30) χιλιάδων στρεμμάτων βοσκοτόπου, της πρώην Κοινότητας Ξηροτόπου (την με αριθμό 513/1931 δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου Σερρών, την με αριθμό 44121/1/44Λ/100870/2004 απόφαση της Β’βάθμιας Επιτροπής Προσφυγών του Εθνικού Κτηματολογίου που έκανε δεκτή την με αριθμό 100870/2003 Προσφυγή του Δήμου Σερρών, αναγνωρίζοντας τον, κύριο της έκτασης (ως καθολικός διάδοχος της  πρώην Κοινότητας Ξηροτόπου) και την τοπογραφική αποτύπωση των ορίων του Οικισμού και Αγροκτήματος Ξηροτόπου, όπως αυτό αποτυπώθηκε  στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του Εθνικού Κτηματολογίου).

Αποτέλεσμα της άδικης και μειωτικής αντιμετώπισης των κατοίκων του Ξηροτόπου, είναι η καταγραφή της έκτασης των τριάντα (30) χιλιάδων στρεμμάτων βοσκοτόπου, της πρώην Κοινότητας Ξηροτόπου ως δασική και η αναγραφή της κυριότητας της (στο μεγαλύτερο τμήμα της) υπέρ του ελληνικού Δημοσίου και τέλος τελευταία η μεταβίβασή της στο Υπερταμείο.

Αυτό δημιουργεί προβλήματα στους κατοίκους και ακόμα περισσότερα στους κτηνοτρόφους, αφενός αμφισβήτησης της ιδιωτικής περιουσίας τους, αφετέρου της έκδοσης αδειών κτηνοτροφικών μονάδων, της απένταξής τους από τα  ευρωπαϊκά προγράμματα κλπ.

Οφείλει, λοιπόν, ο Δήμος Σερρών, έχοντας έννομο συμφέρον και υπερασπιζόμενος τα συμφέροντα των δημοτών του και της πόλης, να ενεργήσει άμεσα και :

1ον να καταθέσει στο Κτηματολογικό Γραφείο Σερρών Αίτηση Διόρθωσης της εσφαλμένης εγγραφής του οριστικού πίνακα του Εθνικού Κτηματολογίου, την διαγραφή του ελληνικού Δημοσίου ως κυρίου της έκτασης  των τριάντα (30) χιλιάδων στρεμμάτων βοσκοτόπου, της πρώην Κοινότητας Ξηροτόπου, η οποία αποτυπώνεται σε τρία (3) ΚΑΕΚ και παράλληλα η εγγραφή του Δήμου Σερρών ως κυρίου της έκτασης. Σε περίπτωση που το ελληνικό Δημόσιο αρνηθεί να συναινέσει στην διόρθωση, τότε θα πρέπει να στραφεί κατά του ελληνικού Δημοσίου καταθέτοντας Αίτηση στον Κτηματολογικό Δικαστή προκειμένου να αναγνωριστεί κύριος, δυνάμει της υπ’ αριθμό 513 από τις 10 Ιουνίου 1931 Δικαστική Απόφαση του Πρωτοδικείου Σερρών και των άλλων παραπάνω αναφερομένων εγγράφων.

Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να ξεκινήσει τώρα, αφού επίκειται η προσωρινή κύρωση των δασικών χαρτών του νομού Σερρών και το 2021 καθίστανται οριστικές οι εγγραφές του Κτηματολογίου και

2ον να καταθέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) Αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής με αριθμό 86/18-06-2018 και της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 0004586ΕΞ2018/19-06-2018 (βλέπε παρόμοιες του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, του Συλλόγου Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων και μεγάλος αριθμός Δήμων)

Είναι μια ευκαιρία για το ελληνικό Κράτος, αλλά και για τον Δήμο Σερρών να αποδείξουν ότι δεν αντιμετωπίζουν πλέον τους κατοίκους του Ξηροτόπου, με δυσπιστία και ως πολίτες Β’ κατηγορίας.

Θόδωρος Καστρινός

μέλος της Λαϊκής Ενότητας Σερρών

Σέρρες, Νοέμβρης 2018

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top