Δήμος Ηράκλειας : Πόρισμα ¨¨φωτιά ¨¨ για απευθείας αναθέσεις έργων και υπηρεσιών

-81.jpg

Τι έδειξαν οι έλεγχοι των επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης…

Το κόλπο είναι γνωστό από το παρελθόν. Δήμαρχοι διώχθηκαν και έκατσαν στο σκαμνί της δικαιοσύνης καθώς παρέκαμπταν με τον πλάγιο τρόπο της κατάτμησης δημοτικών έργων και υπηρεσιών τις νόμιμες διαδικασίες διενέργειας διαγωνισμών με αποτέλεσμα τα έργα η οι προμήθειες να δίνονται, μέσω απευθείας αναθέσεων, σε ημετέρους εργολάβους και προμηθευτές έναντι ,φυσικά, κρυφών ανταλλαγμάτων.

Οι απευθείας αναθέσεις στο παρελθόν αφορούσαν δαπάνες δημοτικών έργων και υπηρεσιών αξίας κάτω των 45.000 ευρώ (τα γνωστά ως 45άρια)οι οποίες τα τελευταία χρόνια ,λόγω της εκτεταμένης καταστρατήγησης του νόμου από αρκετούς δημάρχους ,μειώθηκαν σε 15.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 20.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ωστόσο το καταχρηστικό φαινόμενο της κατάτμησης δημοτικών έργων η υπηρεσιών ώστε αυτά να δοθούν με απευθείας αναθέσεις δεν έλαβε τέλος.Ελεγχοι των επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης έφεραν στο φως ,με εκθέσεις τους, δύο νέες περιπτώσεις δήμων (Ηράκλειας Σερρών και Κεφαλλονιάς) όπου εντοπίστηκαν παράνομες κατατμήσεις δημοτικών έργων η υπηρεσιών και στη συνέχεια απευθείας αναθέσεις σε εργολάβους η προμηθευτές.

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν.ΣΕΡΡΩΝ..

Ο έλεγχος των επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης για τη νομιμότητα των τμηματικών απευθείας αναθέσεων δημοτικών έργων , υπηρεσιών και προμηθειών διενεργήθηκε στο Δήμο Ηράκλειας του Ν.Σερρών για τα έτη 2011-2012-2013-2014 μετά από καταγγελία δημοτικού συμβούλου.

Ελέγχθηκαν δειγματοληπτικά 53 περιπτώσεις εργασιών δημοτικών έργων και προμηθειών που αντιστοιχούν περίπου σε ποσοστό 15% του συνόλου των εργασιών και προμηθειών που ήταν εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων του κάθε έτους.

Από τις 53 περιπτώσεις που ελέγχθηκαν διαπιστώθηκε ότι σε ορισμένες από αυτές ,οι οποίες αφορούσαν ανάθεση υπηρεσίας συντήρησης των μηχανημάτων και των οχημάτων του δήμου καθώς και υπηρεσίες προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα και τα μηχανήματα ,διαπιστώθηκε παράνομος επιμερισμός της ετήσιας συνολικής δαπάνης των έργων σε τμηματικές απευθείας αναθέσεις σε εργολάβους και προμηθευτές ( “έσπαγε “δηλαδή ένα δημοτικό έργο σε μικρότερα ομοειδή αξίας έως 15.000 χωρίς ΦΠΑ η 20.000 ευρώ μαζί με ΦΠΑ),ενώ θα έπρεπε ,καθώς η δαπάνη υπερέβαινε τα 15.000 ευρώ να διενεργηθεί πρόχειρος διαγωνισμός. Μάλιστα σε μια περίπτωση του έτους 2012 η ανάθεση υπηρεσιών για αποκομιδή απορριμμάτων έγινε χωρίς να προηγηθεί απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Οι επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης στη έκθεσή τους ζητούν από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης να ασκήσει ,λόγω των αρμοδιοτήτων του, πειθαρχική δίωξη κατά του τότε και νυν Δημάρχου Ηράκλειας Σερρών καθώς, όπως αναφέρουν στη έκθεσή τους, προσέφυγε στις απευθείας αναθέσεις έργων και υπηρεσιών παρακάμπτοντας την νόμιμη διαδικασία διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών.

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Στο δήμο Κεφαλλονιάς εντοπίστηκε από τους επιθεωρητές δημόσιας διοίκησης για την περίοδο 2011-2015 σειρά μη σύννομων απευθείας αναθέσεων, οι οποίες διερευνήθηκαν κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι το 2011 διενεργήθηκαν παράνομα 15 απευθείας αναθέσεις προμήθειας καυσίμων μετά από δυο άγονους ανοικτούς διαγωνισμούς. Το 2013, οι απευθείας αναθέσεις που έκανε η δημοτική αρχή ανήλθαν σε 38 συνολικού ποσού 226.850 ευρώ με ΦΠΑ. Το 2014 η ίδια δημοτική αρχή έκανε μη σύννομα 30 απευθείας αναθέσεις ύψους 5.000 ευρώ η κάθε μια, όπως και άλλες πέντε για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.

Η δημοτική αρχή Κεφαλλονιάς είχε επιδοθεί στην “φάμπρικα” των απευθείας αναθέσεων όχι μόνο για την προμήθεια καυσίμων, αλλά και για την προμήθεια ηλεκτρολογικών προϊόντων, μικροεξαρτημάτων ύδρευσης και υλικών συντήρησης του δικτύου ύδρευσης. Την ίδια πρακτική ακολουθούσε για έργα συντήρησης και επισκευής αγροτικών δρόμων. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το 2012 έκανε για το ίδιο αντικείμενο 19 απευθείας αναθέσεις. Το ίδιο έτος με 123 απευθείας αναθέσεις προμηθεύτηκε ανταλλακτικά αυτοκινήτων συνολικής δαπάνης 155.332,14 ευρώ. Για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων, η δημοτική αρχή Κεφαλλονιάς, το 2013 διενέργησε 59 απευθείας αναθέσεις ύψους 54.186,79 ευρώ. Το 2015 ακολούθησαν 82 απευθείας αναθέσεις για το ίδιο αντικείμενο έναντι του ποσού των 85.966,8 ευρώ επιμερισμένο σχεδόν ισόποσα σε δυο κωδικούς του προϋπολογισμού.

Τα συμπεράσματα της έκθεσης ΣΕΕΔΔ για το δήμο Ηράκλειας ν. Σερρών

1. Αριθμός Πρωτοκόλλου εντολής.

Η με αρ. πρωτ. Φ2ΔΣ/12/15/660/4-12-2015 εντολή ελέγχου, που εκδόθηκε σε συνέχεια της υπ’ αριθμ ΣΕΕΔΔ/ΠΓΘ 606/11-5-2015 αναφοράς και του αρ. πρωτ. 700/18-5-2015 εγγράφου του Πταισματοδικείου Σερρών.

Η ανωτέρω εντολή αφορά στον έλεγχο της νομιμότητας των απευθείας αναθέσεων δημοτικών έργων, παροχής υπηρεσιών και προμηθειών από το Δήμο Ηράκλειας Σερρών κατά τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014, κατόπιν δειγματοληψίας. Βάσει της εντολής αυτής προηγήθηκε ο έλεγχος της νομιμότητας των απευθείας αναθέσεων δημοτικών έργων κατά τα έτη 2011,2012, 2013 και 2014 και παροχής υπηρεσιών και προμηθειών κατά το έτος 2011 και συντάχθηκε η 351/Σ/2016 έκθεση ελέγχου, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελεί η παρούσα έκθεση ελέγχου.

2. Επιθεωρητής Ελεγκτής :

3 Αντικείμενο Ελέγχου

Ο έλεγχος των διαλαμβανομένων στην ανωτέρω αναφορά, ως προς τη νομιμότητα των απευθείας αναθέσεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών από το Δήμο Ηράκλειας Σερρών κατά τα έτη 2012, 2013 και 2014, κατόπιν δειγματοληψίας.

4. Ελεγχόμενος φορέας

Δήμος Ηράκλειας Νομού Σερρών

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ως προς τη νομιμότητα των απευθείας αναθέσεων υπηρεσιών και προμηθειών κατά τα έτη 2012, 2013 και 2014

Έτος 2012

Από το σύνολο των υπηρεσιών και προμηθειών που υλοποιήθηκαν από το Δήμο Ηράκλειας κατά το έτος 2012, ελέγχθηκαν δώδεκα εργασίες και προμήθειες που αντιστοιχούν στο 10% αυτών, οι οποίες ήταν εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2012.

Η ανάθεση των υπηρεσιών που αφορούσαν σε Αποκομιδή Απορριμμάτων στη Δ.Ε. Ηράκλειας και τη Δ.Ε. Στρυμονικού δεν ήταν νόμιμη διότι δεν είχε προηγηθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έπρεπε να τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας καθαριότητας με ίδια μέσα του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.3979/2011 και οι αντίστοιχες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών λύθηκαν κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως τεκμηριώνεται αναλυτικά στη σελίδα 6 του κεφαλαίου Γ Διαπιστώσεις.

Κατά την ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης των μηχανημάτων και οχημάτων του Δήμου Ηράκλειας διαπιστώθηκε επιμερισμός της συνολικής ετήσιας δαπάνης σε τμηματικές υπηρεσίες, και τελικώς η συνολική ετήσια δαπάνη της υπηρεσίας υπερέβη το χρηματικό όριο της παροχής υπηρεσίας που δύναται να διενεργηθεί με απευθείας ανάθεση, όπως αυτό καθορίζεται με την Υ.Α. 35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291 Β΄) Υπουργού Οικονομικών, αλλά όχι κατά κωδικό αριθμό εξόδων. Η παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας, (με βάση το ύψος του δαπανηθέντος ποσού), έπρεπε να ανατεθεί ενιαία με τη διενέργεια συνοπτικής διαδικασίας (πρόχειρου διαγωνισμού).

Κατά την ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών για τα μηχανήματα και οχήματα του Δήμου διαπιστώθηκε επιμερισμός της συνολικής ποσότητας όμοιων ή ομοειδών αγαθών ενώ η ετήσια δαπάνη, που διατέθηκε για την κάλυψη των αναγκών όλων των υπηρεσιών του Δήμου, υπερέβη το χρηματικό όριο της προμήθειας που δύναται να διενεργηθεί με απευθείας ανάθεση, όπως αυτό καθορίζεται με την αρ. 27319/18-7-2002 (ΦΕΚ 945/Β΄/24-7-2002) Κοινή Απόφαση των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α. και Ανάπτυξης, συνολικά και επί μέρους κατά κωδικό αριθμό εξόδων στους κωδικούς αριθμούς εξόδων 20.6672.01 και 30.6672.01. Η ανωτέρω προμήθεια (με βάση το ύψος του δαπανηθέντος ποσού), έπρεπε να ανατεθεί ενιαία με τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού.

Όσον αφορά στις υπόλοιπες εργασίες έτους 2012 που ανατέθηκαν και αποτέλεσαν το δείγμα του ελέγχου, προκύπτει ότι η ανάθεση και η υλοποίησή τους είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία.

Έτος 2013

Από το σύνολο των υπηρεσιών και προμηθειών που υλοποιήθηκαν από το Δήμο Ηράκλειας κατά το έτος 2013, ελέγχθηκαν δεκατρείς εργασίες και προμήθειες που αντιστοιχούν στο 15% αυτών, οι οποίες ήταν εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2013.

Κατά την ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών για τα μηχανήματα και οχήματα του Δήμου διαπιστώθηκε επιμερισμός της συνολικής ποσότητας όμοιων ή ομοειδών αγαθών ενώ η ετήσια δαπάνη, που διατέθηκε για την κάλυψη των αναγκών όλων των υπηρεσιών του Δήμου, υπερέβη το χρηματικό όριο της προμήθειας που δύναται να διενεργηθεί με απευθείας ανάθεση, όπως αυτό καθορίζεται με την αρ. 27319/18-7-2002 (ΦΕΚ 945/Β΄/24-7-2002) Κοινή Απόφαση των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α. και Ανάπτυξης, συνολικά και επί μέρους κατά κωδικό αριθμό εξόδων στον κωδικό αριθμό εξόδων 30.6672.01. Η ανωτέρω προμήθεια (με βάση το ύψος του δαπανηθέντος ποσού), έπρεπε να ανατεθεί ενιαία με τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού.

Η υπηρεσία Καθαρισμός ανεξέλεγκτων χωματερών θα έπρεπε να ανατεθεί και να υλοποιηθεί ως έργο λαμβάνοντας την απαραίτητη άδεια αποκατάστασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εντούτοις το κόστος της δεν υπερέβη το χρηματικό όριο της απευθείας ανάθεσης έργου.

Όσον αφορά στις υπόλοιπες εργασίες, προμήθειες και μελέτες έτους 2013 που ανατέθηκαν και αποτέλεσαν το δείγμα του ελέγχου, προκύπτει ότι η ανάθεση και η υλοποίησή τους είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία.

Έτος 2014

Από το σύνολο των υπηρεσιών και προμηθειών που υλοποιήθηκαν από το Δήμο Ηράκλειας κατά το έτος 2014, ελέγχθηκαν δεκαοκτώ εργασίες και προμήθειες που αντιστοιχούν στο 18% αυτών, οι οποίες ήταν εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2014.

Κατά την ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών για τα μηχανήματα και οχήματα του Δήμου διαπιστώθηκε επιμερισμός της συνολικής ποσότητας όμοιων ή ομοειδών αγαθών ενώ η ετήσια δαπάνη, που διατέθηκε για την κάλυψη των αναγκών όλων των υπηρεσιών του Δήμου, υπερέβη το χρηματικό όριο της προμήθειας που δύναται να διενεργηθεί με απευθείας ανάθεση, όπως αυτό καθορίζεται με την αρ. 27319/18-7-2002 (ΦΕΚ 945/Β΄/24-7-2002) Κοινή Απόφαση των Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α. και Ανάπτυξης, συνολικά και επί μέρους κατά κωδικό αριθμό εξόδων στον κωδικό αριθμό εξόδων 20.6672.01. Η ανωτέρω προμήθεια (με βάση το ύψος του δαπανηθέντος ποσού), έπρεπε να ανατεθεί ενιαία με τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού.

Κατά την ανάθεση της υπηρεσίας συντήρησης των μηχανημάτων και οχημάτων των υπηρεσιών του Δήμου διαπιστώθηκε επιμερισμός της συνολικής ετήσιας δαπάνης σε τμηματικές υπηρεσίες, και τελικώς η συνολική ετήσια δαπάνη της υπηρεσίας υπερέβη το χρηματικό όριο της παροχής υπηρεσίας που δύναται να διενεργηθεί με απευθείας ανάθεση, όπως αυτό καθορίζεται με την Υ.Α. 35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291 Β΄) Υπουργού Οικονομικών, αλλά όχι κατά κωδικό αριθμό εξόδων. Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, (με βάση το ύψος του δαπανηθέντος ποσού), έπρεπε να ανατεθεί ενιαία με τη διενέργεια συνοπτικής διαδικασίας (πρόχειρου διαγωνισμού).

Όσον αφορά στις υπόλοιπες εργασίες και προμήθειες έτους 2014 που ανατέθηκαν και αποτέλεσαν το δείγμα του ελέγχου, προκύπτει ότι η ανάθεση και η υλοποίησή τους είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πηγή: Newpost.gr

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top