Δήμος Σερρών : 930.000 ευρώ για την αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων

-129.jpg

Στη  διακήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων του Δήμου Σερρών για τα έτη2019-2022 μ προϋπολογισμού 750.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. και 930.000,0 € με ΦΠΑ..Προχωρά ο δήμος Σερρών . 

Ο διαγωνισμός αφορά

Υπηρεσίες αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων των τοπικών Κοινοτήτων

και οικισμών της Δ. Ε. Σερρών, των Τ. Κ. Ορεινής και Βροντούς, τμήματος της πόλης των Σερρών τα Σαββατοκύριακα, της λαϊκής αγοράς του Δήμου Σερρών και μεταφορά των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ ΣΕΡΡΩΝ (Παλαιοκάστρου) μέσα στο ωράριο λειτουργίας του, ή σε χώρο τον οποίο θα υποδείξουν οι Υπηρεσίες του Δήμου, όπως και την συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο απόγευμα και την μεταφορά τους στο ΚΔΑΥ Σ

ερρών, καθώς επίσης και την αποκομιδή απορριμμάτων κάθε Κυριακή πρωί από το κέντρο της πόλης των Σερρών για το διάστημα από 10-05-2019 έως 09-05-2022 ή από τηνυπογραφή της σύμβασης για 36 μήνες.

Β ΤΜΗΜΑ: Υπηρεσίες αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων στις Δ.Ε. Κ. Μητρούσι και Λευκώνα του Δήμου Σερρών και μεταφορά τους στον ΧΥΤΑ ΣΕΡΡΩΝ (Παλαιοκάστρου) μέσα στο ωράριο λειτουργίας του, ή σε χώρο τον οποίο θα υποδείξουν οι Υπηρεσίες του Δήμου για

το διάστημα από 17-01-2019 έως 09-05-2022 ή από την υπογραφή της σύμβασης για 39 μήνες και 23 ημέρες

 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top