Αμφίπολη : 6 προσλήψεις ορισμένου χρόνου

-49.jpg

To υπουργείο Πολιτισμού ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών του ενταγμένου στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020” έργου «Integrating Bulgaria – Greece cross-border significance historical and archaeological assets into one The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014 2020” Cooperation Programme sustainable thematic tourist destination – BORDERLESS CULTURE», για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: Aftodioikisi.gr

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top