ΠΑΜΕ Σερρών : Μέχρι την 21η Δεκεμβρίου η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων

-56.jpg

Για να μην υπάρξει, όπως και πέρσι, πίεση από εργοδότες για να επιστρέφουν οι εργαζόμενοι το ποσό που τους κατέβαλαν για δώρο Χριστουγέννων!», το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο ενημερώνει ότι: 

  • Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων.

  • Δεν επιτρέπεται και είναι άκυρη κάθε αντίθετη ρητή ή σιωπηρή συμφωνία, καθώς και η παραίτηση του εργαζόμενου από την αξίωση καταβολής του. 

  • Συνεπώς δεν υποχρεούται κανείς να επιστρέψει τα χρήματα που καταβλήθηκαν για δώρο Χριστουγέννων και καλούμε τους εργαζόμενους, όπου συμβαίνει, να το καταγγέλλουν στο οικείο σωματείο τους. 

Η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους, υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία.

Σε περίπτωση που το δώρο Χριστουγέννων δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι να ενημερώσουν το σωματείο τους για να προβούν από κοινού στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top