Δήμος Σερρών : Τι είναι νόμιμο και τι ηθικό;

-105.jpg
Νέος γύρος αντιπαράθεσης  μεταξύ του Ομίλου Αποστολίδη και του δήμου Σερρών .Με επιστολή του ο όμιλος αναφέρεται σε σειρά διαγωνισμών για την προμήθεια λαμπτήρων .
Αναμένουμε την απάντηση του δήμου Σερρών 
 
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
 
 
«Επανερχόμαστε δυστυχώς σχετικά με τις προμήθειες του Δήμου Σερρών με άλλη επίσης εξοργιστική περίπτωση:
Την 30-05-2018 ο Δήμος Σερρών διακήρυξε διαγωνισμό για την «Προμήθεια λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού φωτιστικών σωμάτων και εορταστικού φωτισμού έτους 2018» προϋπολογισμού 124.567,92€ (με Φ.Π.Α), που βασίζεται στην  μελέτη της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με αριθμό 30/2018. Σημειώνεται ότι η μελέτη αυτή αποτελείται από τέσσερα τμήματα Α,Β,Γ,Δ εκ των οποίων ορίστηκε να δημοπρατηθεί το τμήμα Β, Γ, & Δ, ενώ το τμήμα Α να διενεργηθεί με απευθείας ανάθεση.  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η  08-07-2018.
Η σερραϊκή μας επιχείρηση συμμετείχε στο διαγωνισμό και προσέφερε πολύ συμφέρουσες τιμές στα ζητούμενα είδη, και για να μην κουράζουμε με πολλές λεπτομέρειες θα αναφερθούμε μόνο σε δύο, τις λάμπες led 15W(με κάλυκα Ε27-βλ. α/α 1. του προϋπολογισμού προσφοράς) που προσφέραμε τιμή 1,78 € προ Φ.Π.Α για κάθε ένα από τα 5.140 τεμάχια  και τους εκκινητές για Λαμπτήρες Να 250W(βλ. α/α 21 του ίδιου προϋπολογισμού) που προσφέραμε τιμή 1,90 προ Φ.Π.Α για κάθε ένα από τα  100τεμάχια.   
Την 18-07-2017 και ενώ είχε προχωρήσει η διεξαγωγή του διαγωνισμού, ο κος Δήμαρχος Σερρών αποφάσισε την απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού (cpv 31531000-7, 31681410-0) για το τμήμα Α για την Δημοτική Ενότητα Σερρών, 19.997,00€ χωρίς Φ.Π.Α, (στα πλαίσια μείζονος διαγωνισμού)

, δηλ. κάνει απευθείας ανάθεση για προμήθεια ίδιων προϊόντων ποσού τελικά 24.796,28€ με Φ.Π.Α στην επιχείρηση με την επωνυμία LampaPC IKE με έδρα την Β. Ηρακλείου 2 στην Θεσσαλονίκη.Το εξοργιστικό στην υπόθεση δεν είναι ότι κατά την στιγμή της απευθείας ανάθεσης υπήρχε διαγωνισμός εν εξελίξει στον οποίο γνώριζε ότι υπήρχε ενδιαφέρον και συμμετοχή από πολλές επιχειρήσεις, αλλά ότι αγοράζει τα ίδια είδη με υπερδιπλάσια  τιμή και συγκεκριμένα αναθέτει α) την προμήθεια 3.350 λαμπών led 15W(με κάλυκα Ε27-βλ. α/α 1. Της απευθείας ανάθεσης) με  τιμή 4,25 προ Φ.Π.Α και β) την προμήθεια των 150 εκκινητών για Λαμπτήρες Να 250W(βλ. α/α 21 του ίδιου προϋπολογισμού) με τιμή 5,20€ προ Φ.Π.Α για κάθε ένα από τα 150 τεμάχια. 

Επομένως η Δημοτική Αρχή αποφάσισε με απευθείας ανάθεση να δαπανήσει μαζί με το Φ.Π.Α  ποσό 17.654,50€ για την αγορά 3.350 λαμπών και ποσό 967,20€ για την αγορά 150 εκκινητών, όταν με τον διαγωνισμό που εξελισσόταν το τίμημα που επιτεύχθηκε για 5140 τεμ. αντιστοιχεί σε ποσό μόνον  9.149,20€ και 190,00€  για 100 εκκινητές αντίστοιχα! Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία μας ανακηρύχθηκε οριστικός ανάδοχος μεταξύ άλλων για ποσότητα 5.140 ιδίου τύπου λαμπών δαπάνης προ Φ.Π.Α 9.149,20€ και μαζί με το Φ.Π.Α 11.345,01€.

Υπάρχει όμως και άλλο, πιο εξοργιστικό: Ακόμη και αν βιαστεί κανείς να δικαιολογήσει την ενέργεια σπατάλης των χρημάτων των Σερραίων Δημοτών, που σίγουρα για τις προσωπικές ή επαγγελματικές ανάγκες τους δεν αγοράζουν «βιαστικά» μία λάμπα με τιμή 5 Ευρώ όταν μπορούν να την αγοράσουν με 2Ευρώ,πως δικαιολογείται το γεγονός ότι την 31-10-2018 το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει την παράταση της παραπάνω σύμβασης απευθείας ανάθεσης για 2 μήνες, την στιγμή που δύο μήνες πριν (στις 30-08-2018) είχαν ανοίξει οι προσφορές μας και άρα οι κύριοι του Δήμου γνώριζαν τις τιμές. Επιπλέον είναι γεγονός ότι στις 30-10-2018, δηλ. μία μέρα πριν την έγκριση της παράτασης από το Δημοτικό Συμβούλιο,  η Επιτροπή του διαγωνισμού (στην οποία μετέχουν Δημοτικοί Σύμβουλοι) είχε συντάξει το πρακτικό της για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και συνεπώς γνώριζε τις τιμές που επιτυγχάνονται! Στο ζήτημα τυχόν καθυστέρησης για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και των λόγων αυτής της καθυστέρησης δεν θα υπεισέλθουμε, ούτε καταλογίζουμε οτιδήποτε, μπορούν κάλλιστα αν θέλουν να το εξετάσουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, πάντως πέρασε ένα διάστημα 53 ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού έως την αποσφράγιση (08-7-18 έως 31-08-18) και διάστημα 62 ημερών από το άνοιγμα των προσφορών έως την κατακύρωση που έγινε από την Οικονομική Επιτροπή την 02-11-2018. Τέλος θα επισημάνουμε ότι η κατακύρωση του διαγωνισμού έγινε την 02-11-2018, δηλαδή  2 μόλις ημέρες μετά την 31-10-2018, που το Δημοτικό Συμβούλιο έδωσε παράταση στον προμηθευτή της απευθείας ανάθεσης.
Επισυνάπτουμε τα επίσημα έγγραφα από τα οποία φαίνεται η διαφορά στις τιμές χρέωσης για τα ίδια υλικά και ο καθένας μπορεί να συμπεραίνει ότι ο Δήμος υπερχρεώθηκε με την απευθείας ανάθεση με ένα ποσό της τάξεως  άνω των 10.000€ σε σχέση με τα ποσά του διαγωνισμού που είχε μάλιστα τελεσφορήσει ταυτόχρονα. Και επειδή είναι βέβαιο ότι ο κος Δήμαρχος θα σπεύσει να μας κατηγορήσει πάλι για «ψέματα» καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους, τους αρμοδίους και εμπλεκόμενους στις διαδικασίας να λάβουν γνώση των εγγράφων, αφού σ’ αυτά και τις ημερομηνίες τους βρίσκεται σίγουρα η αλήθεια.
Τέλος θέτουμε και μερικά εύλογα ερωτήματα:
 • Το αρμόδιο και υπεύθυνο κατά νόμο όργανο για την απευθείας ανάθεση δεν γνώριζε ή δεν μπορούσε να γνωρίζει τις τιμές; Έγινε οποιαδήποτε σύγκριση τιμών πριν υπογραφεί η απευθείας ανάθεση;
 • Δεν θυμόταν κανείς την προηγούμενη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Σερρών εντός του 2018 με την επιχείρησή μας (με αρ. 989/ 8-1-2018) για ποσότητα  5150 λαμπών με τιμή ανά λάμπα 1,85€ προ Φ.Π.Α;
 • Γιατί εξαιρέθηκε το τμήμα Α της υπ’ αρ. 30/2018 μελέτης από τον διαγωνισμό; Ποιος δρομολόγησε την επιλογή αυτή και με πιο κριτήριο;
 • Δεν υπάρχει κανένα πρόσωπο που να μπορούσε να θέσει φρένο στην απευθείας ανάθεση και στην παράτασή της;
 • Δεν υπάρχει κανείς που να ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι η παράταση της απευθείας ανάθεσης την 31-10-2018 σημαίνει ότι μέχρι τότε δεν είχε εκτελεστεί (έστω και μερικώς) η προμήθεια και ότι ήδη οι προμηθευτές στην αγορά προσφέρουν τιμές πολύ-πολύ χαμηλότερες;
 • Κανείς από του Δημοτικούς Συμβούλους που τυγχάνουν μέλη της Οικονομικής Επιτροπής δεν έπρεπε να αντιδράσει; 
 • Γιατί τελικά ο Δήμος Σερρών αγοράζειμε απευθείας ανάθεση 350 λάμπες(led 15W με κάλυκα Ε27) με τελικό κόστος 17.654,50 (5,27€ με Φ.Π.Α ανά τεμάχιο), ενώ αγοράζει ταυτόχρονα με διαγωνισμό 5.140 ίδιου τύπου λάμπες με κόστος 11.345,01€;
 • «Επανερχόμαστε δυστυχώς σχετικά με τις προμήθειες του Δήμου Σερρών με άλλη επίσης εξοργιστική περίπτωση:

  Την 30-05-2018 ο Δήμος Σερρών διακήρυξε διαγωνισμό για την «Προμήθεια λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού φωτιστικών σωμάτων και εορταστικού φωτισμού έτους 2018» προϋπολογισμού 124.567,92€ (με Φ.Π.Α), που βασίζεται στην  μελέτη της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με αριθμό 30/2018. Σημειώνεται ότι η μελέτη αυτή αποτελείται από τέσσερα τμήματα Α,Β,Γ,Δ εκ των οποίων ορίστηκε να δημοπρατηθεί το τμήμα Β, Γ, & Δ, ενώ το τμήμα Α να διενεργηθεί με απευθείας ανάθεση.  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε η  08-07-2018.

  Η σερραϊκή μας επιχείρηση συμμετείχε στο διαγωνισμό και προσέφερε πολύ συμφέρουσες τιμές στα ζητούμενα είδη, και για να μην κουράζουμε με πολλές λεπτομέρειες θα αναφερθούμε μόνο σε δύο, τις λάμπες led 15W(με κάλυκα Ε27-βλ. α/α 1. του προϋπολογισμού προσφοράς) που προσφέραμε τιμή 1,78 € προ Φ.Π.Α για κάθε ένα από τα 5.140 τεμάχια  και τους εκκινητές για Λαμπτήρες Να 250W(βλ. α/α 21 του ίδιου προϋπολογισμού) που προσφέραμε τιμή 1,90 προ Φ.Π.Α για κάθε ένα από τα  100τεμάχια.   

  Την 18-07-2017 και ενώ είχε προχωρήσει η διεξαγωγή του διαγωνισμού, ο κος Δήμαρχος Σερρών αποφάσισε την απευθείας ανάθεση για την «Προμήθεια λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού (cpv 31531000-7, 31681410-0) για το τμήμα Α για την Δημοτική Ενότητα Σερρών, 19.997,00€ χωρίς Φ.Π.Α, (στα πλαίσια μείζονος διαγωνισμού)

  , δηλ. κάνει απευθείας ανάθεση για προμήθεια ίδιων προϊόντων ποσού τελικά 24.796,28€ με Φ.Π.Α στην επιχείρηση με την επωνυμία LampaPC IKE με έδρα την Β. Ηρακλείου 2 στην Θεσσαλονίκη.Το εξοργιστικό στην υπόθεση δεν είναι ότι κατά την στιγμή της απευθείας ανάθεσης υπήρχε διαγωνισμός εν εξελίξει στον οποίο γνώριζε ότι υπήρχε ενδιαφέρον και συμμετοχή από πολλές επιχειρήσεις, αλλά ότι αγοράζει τα ίδια είδη με υπερδιπλάσια  τιμή και συγκεκριμένα αναθέτει α) την προμήθεια 3.350 λαμπών led 15W(με κάλυκα Ε27-βλ. α/α 1. Της απευθείας ανάθεσης) με  τιμή 4,25 προ Φ.Π.Α και β) την προμήθεια των 150 εκκινητών για Λαμπτήρες Να 250W(βλ. α/α 21 του ίδιου προϋπολογισμού) με τιμή 5,20€ προ Φ.Π.Α για κάθε ένα από τα 150 τεμάχια. 

  Επομένως η Δημοτική Αρχή αποφάσισε με απευθείας ανάθεση να δαπανήσει μαζί με το Φ.Π.Α  ποσό 17.654,50€ για την αγορά 3.350 λαμπών και ποσό 967,20€ για την αγορά 150 εκκινητών, όταν με τον διαγωνισμό που εξελισσόταν το τίμημα που επιτεύχθηκε για 5140 τεμ. αντιστοιχεί σε ποσό μόνον  9.149,20€ και 190,00€  για 100 εκκινητές αντίστοιχα! Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία μας ανακηρύχθηκε οριστικός ανάδοχος μεταξύ άλλων για ποσότητα 5.140 ιδίου τύπου λαμπών δαπάνης προ Φ.Π.Α 9.149,20€ και μαζί με το Φ.Π.Α 11.345,01€.

  Υπάρχει όμως και άλλο, πιο εξοργιστικό: Ακόμη και αν βιαστεί κανείς να δικαιολογήσει την ενέργεια σπατάλης των χρημάτων των Σερραίων Δημοτών, που σίγουρα για τις προσωπικές ή επαγγελματικές ανάγκες τους δεν αγοράζουν «βιαστικά» μία λάμπα με τιμή 5 Ευρώ όταν μπορούν να την αγοράσουν με 2Ευρώ,πως δικαιολογείται το γεγονός ότι την 31-10-2018 το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει την παράταση της παραπάνω σύμβασης απευθείας ανάθεσης για 2 μήνες, την στιγμή που δύο μήνες πριν (στις 30-08-2018) είχαν ανοίξει οι προσφορές μας και άρα οι κύριοι του Δήμου γνώριζαν τις τιμές. Επιπλέον είναι γεγονός ότι στις 30-10-2018, δηλ. μία μέρα πριν την έγκριση της παράτασης από το Δημοτικό Συμβούλιο,  η Επιτροπή του διαγωνισμού (στην οποία μετέχουν Δημοτικοί Σύμβουλοι) είχε συντάξει το πρακτικό της για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και συνεπώς γνώριζε τις τιμές που επιτυγχάνονται! Στο ζήτημα τυχόν καθυστέρησης για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και των λόγων αυτής της καθυστέρησης δεν θα υπεισέλθουμε, ούτε καταλογίζουμε οτιδήποτε, μπορούν κάλλιστα αν θέλουν να το εξετάσουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, πάντως πέρασε ένα διάστημα 53 ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού έως την αποσφράγιση (08-7-18 έως 31-08-18) και διάστημα 62 ημερών από το άνοιγμα των προσφορών έως την κατακύρωση που έγινε από την Οικονομική Επιτροπή την 02-11-2018. Τέλος θα επισημάνουμε ότι η κατακύρωση του διαγωνισμού έγινε την 02-11-2018, δηλαδή  2 μόλις ημέρες μετά την 31-10-2018, που το Δημοτικό Συμβούλιο έδωσε παράταση στον προμηθευτή της απευθείας ανάθεσης.

  Επισυνάπτουμε τα επίσημα έγγραφα από τα οποία φαίνεται η διαφορά στις τιμές χρέωσης για τα ίδια υλικά και ο καθένας μπορεί να συμπεραίνει ότι ο Δήμος υπερχρεώθηκε με την απευθείας ανάθεση με ένα ποσό της τάξεως  άνω των 10.000€ σε σχέση με τα ποσά του διαγωνισμού που είχε μάλιστα τελεσφορήσει ταυτόχρονα. Και επειδή είναι βέβαιο ότι ο κος Δήμαρχος θα σπεύσει να μας κατηγορήσει πάλι για «ψέματα» καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους, τους αρμοδίους και εμπλεκόμενους στις διαδικασίας να λάβουν γνώση των εγγράφων, αφού σ’ αυτά και τις ημερομηνίες τους βρίσκεται σίγουρα η αλήθεια.

  Τέλος θέτουμε και μερικά εύλογα ερωτήματα:

 • Το αρμόδιο και υπεύθυνο κατά νόμο όργανο για την απευθείας ανάθεση δεν γνώριζε ή δεν μπορούσε να γνωρίζει τις τιμές; Έγινε οποιαδήποτε σύγκριση τιμών πριν υπογραφεί η απευθείας ανάθεση;
 • Δεν θυμόταν κανείς την προηγούμενη σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Σερρών εντός του 2018 με την επιχείρησή μας (με αρ. 989/ 8-1-2018) για ποσότητα  5150 λαμπών με τιμή ανά λάμπα 1,85€ προ Φ.Π.Α;
 • Γιατί εξαιρέθηκε το τμήμα Α της υπ’ αρ. 30/2018 μελέτης από τον διαγωνισμό; Ποιος δρομολόγησε την επιλογή αυτή και με πιο κριτήριο;
 • Δεν υπάρχει κανένα πρόσωπο που να μπορούσε να θέσει φρένο στην απευθείας ανάθεση και στην παράτασή της;
 • Δεν υπάρχει κανείς που να ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι η παράταση της απευθείας ανάθεσης την 31-10-2018 σημαίνει ότι μέχρι τότε δεν είχε εκτελεστεί (έστω και μερικώς) η προμήθεια και ότι ήδη οι προμηθευτές στην αγορά προσφέρουν τιμές πολύ-πολύ χαμηλότερες;
 • Κανείς από του Δημοτικούς Συμβούλους που τυγχάνουν μέλη της Οικονομικής Επιτροπής δεν έπρεπε να αντιδράσει; 
 • Γιατί τελικά ο Δήμος Σερρών αγοράζειμε απευθείας ανάθεση 350 λάμπες(led 15W με κάλυκα Ε27) με τελικό κόστος 17.654,50 (5,27€ με Φ.Π.Α ανά τεμάχιο), ενώ αγοράζει ταυτόχρονα με διαγωνισμό 5.140 ίδιου τύπου λάμπες με κόστος 11.345,01€;
 •  
Τι από τα παραπάνω είναι νόμιμο και τι ηθικό;

Εκ της διευθύνσεως του Ομίλου ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ»

 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top