ΔΑΟΚ Σερρών : Οδηγίες για τους καλλιεργητές καρποφόρων δέντρων

-65.jpg

Μετά από τις χιονοπτώσεις και τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν στην περιοχή μας τις τελευταίες εβδομάδες, ενημερώνουμε τους παραγωγούς καρποφόρων δέντρων για τα παρακάτω.

Όσον αφορά τα φυλλοβόλα οπωροφόρα δέντρα, όταν έχουν σκληραγωγηθεί κατά τη διάρκεια του Φθινοπώρου και αρχές του Χειμώνα, μπορούν να επιβιώσουν χωρίς ζημιές σε θερμοκρασίες από -25 έως -35οC. Ως εκ τούτου δεν αναμένεται να υπάρχουν σε αυτά ζημιές, εκτός ίσως ελαχίστων περιπτώσεων νεαρών δέντρων που δεν πρόλαβαν να μπουν σε λήθαργο έγκαιρα.

Όσον αφορά την ελιά, παρόλο που είναι υποτροπικό είδος, έχει κάποιας μορφής σκληραγώγηση στο ψύχος. Η ελιά στην περιοχή μας κινδυνεύει από τους πρώιμους φθινοπωρινούς και τους χειμερινούς παγετούς. Εάν τα δέντρα έχουν προλάβει να σκληραγωγηθούν μπορεί να αντέξουν τα φύλλα τους σε θερμοκρασίες περίπου από -6οC έως -8οC, ο φλοιός έως -9οC και το ξύλο στους μεγαλύτερης ηλικίας βλαστούς έως -15οC. Oι ποικιλίες κορωνέϊκη και καλαμών θεωρούνται ευπαθείς στις χαμηλές θερμοκρασίες.

Όσον αφορά τη ροδιά, δεν επιβιώνει σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από -15οC που διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η αντοχή των δέντρων στο ψύχος εξαρτάται επίσης και από άλλους παράγοντες όπως την ποικιλία, την ηλικία, τη θρεπτική και υδατική κατάσταση του δέντρου, πιθανή αποφύλλωση από εχθρούς και ασθένειες την προηγούμενη βλαστική περίοδο και τις εδαφοκλιματικές συνθήκες που επικράτησαν το χρονικό διάστημα πριν από το ψύχος.

Οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι ελαιοκαλλιeργητές του νομού είναι:

1. Μόλις βελτιωθεί ο καιρός, να προχωρήσουν σε ψεκασμό με κάποιο χαλκούχο σκεύασμα για την προστασία των πληγών από βακτήρια ειδικά στις περιοχές που ενδημεί το βακτήριο Pseudomonas syringae pv. savastanoi που προκαλεί την καρκίνωση της ελιάς.

2. Πρέπει να αναβάλλουν το κλάδεμα έως ότου διαπιστωθεί η πιθανή ύπαρξη ζημιάς και η έκταση που έχει αυτή. Έτσι θα πρέπει να περιμένουν έτσι ώστε το δέντρο να ξεκινήσει τις αναβλαστήσεις. Σε αυτή την περίπτωση το κλάδεμα γίνεται στο ξερό τμήμα πάνω από τις αναβλαστήσεις του φυτού. Τέλος, πρέπει να γίνει ψεκασμός με κάποιο χαλκούχο σκεύασμα για να προστατευτούν οι πληγές και οι μεγάλες τομές να καλυφθούν με κάποια προστατευτική πάστα για την αποτροπή εισόδου παθογόνων ξύλου.

Στις ίδιες ενέργειες πρέπει να προβούν και οι καλλιεργητές ροδιάς.

Σε κάθε περίπτωση όταν οι παραγωγοί χρειάζεται να προχωρήσουν σε εφαρμογή κάποιου φυτοπροστατευτικού προϊόντος πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες χρήσης του, όπως αναγράφονται στην ετικέτα..

Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών στο τηλ. 2321355224 (κ. Μυλωνόπουλος).

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top