ΔΑΟΚ Σερρών : Πρόσκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας

-14.jpg

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ενημερώνει τους παραγωγούς του νομού μας ότι στις 31-12-2018 εκδόθηκε η πρόσκληση για το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες», για το πρόγραμμα, δηλαδή, της «Βιολογικής Γεωργίας», όπως είναι ευρύτερα γνωστό.

Οι διατάξεις αυτής της πρόσκλησης αφορούν:

         Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία. Αφορά παραγωγούς που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα της «Βιολογικής Γεωργίας» για πρώτη φορά, με αγροτεμάχια που δεν είναι πιστοποιημένα ως “βιολογικά”.

Ιδιαίτερα αυξημένη μοριοδότηση θα έχουν οι νέοι σε ηλικία παραγωγοί.

         Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία. Αφορά παλιούς βιοκαλλιεργητές με αγροτεμάχια που είναι πιστοποιημένα ως “βιολογικά”.

Οι αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα θα γίνονται ηλεκτρονικά στη σχετική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το διάστημα από 19/02/2019 μέχρι 21/03/2019.

Οι ενισχύσεις κατά καλλιέργεια φαίνονται στους πίνακες που παρατίθενται παρακάτω.

Η Υπηρεσία μας δεν είναι, πλέον, φορέας υλοποίησης σε αυτό το πρόγραμμα. Θεωρούμε, όμως, υποχρέωσή μας να ενημερώσουμε σχετικά τους αγρότες του νομού μας.

Καλούμε, λοιπόν, τους παραγωγούς να φροντίσουν να ενημερωθούν γι αυτό το πρόγραμμα και όσοι καλλιεργούν ή μπορούν να καλλιεργήσουν με τον τρόπο που απαιτούν αυτές οι δράσεις, να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις, ώστε να λαμβάνουν και τις ανάλογες ενισχύσεις.

 

 

ΕΤΗΣΙΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Δράση 11.1.1 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Μέγιστο Ύψος ενίσχυσης €/Ha/έτος
Με περίοδο μετατροπής Εργαστηριακές αναλύσεις Πιστοποίηση Με περίοδο μετατροπής
Ελαιοκομία 629 50 679
Σταφίδα 669 50 719
Επιτραπέζια σταφύλια 850 50 900
Οινοποιήσιμα σταφύλια 795 50 845
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός 550 50 600
Αραβόσιτος εδώδιμος 513 50 563
Χειμερινά σιτηρά 72 50 122
Μηδική, τριφύλλι 535 50 585
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή 380 50 430
Όσπρια 406 50 456
Φυλλώδη Λαχανικά –

Σταυρανθή   /

Βολβώδη   /

Καρότο   /

Πατάτα

550 50 600
Ακρόδρυα 850 50 900
 

Ha = 1 εκτάριο = 10 στρέμματα

 

 

 

 

 

     
ΕΤΗΣΙΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Δράση 11.2.1 Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Μέγιστο Ύψος ενίσχυσης €/Ha/έτος
Χωρίς περίοδο μετατροπής Εργαστηριακές αναλύσεις Πιστοποίηση Χωρίς περίοδο μετατροπής
Ελαιοκομία 415 50 40 505
Σταφίδα 483 50 103 636
Επιτραπέζια σταφύλια 735 50 115 900
Οινοποιήσιμα σταφύλια 499 50 108 657
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός 516 50 34 600
Αραβόσιτος εδώδιμος 452 50 42 544
Χειμερινά σιτηρά 51 50 19 120
Μηδική, τριφύλλι 506 50 18 574
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή 353 50 88 491
Όσπρια 353 50 88 491
Φυλλώδη Λαχανικά –

Σταυρανθή   /

Βολβώδη   /

Καρότο   /

Πατάτα

488 50 62 600
Ακρόδρυα 506 50 60 616

 

Ha = 1 εκτάριο = 10 στρέμματα

 

 

 

         Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται:

Α) Στους γεωπόνους Μελετητές – Γεωργικούς Συμβούλους, με τους οποίους είναι και υποχρεωμένοι, από το πρόγραμμα, να συνάψουν σύμβαση συμβουλευτικής υποστήριξης.

Β) Στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ), που έχουν οριστεί ως οι υπηρεσίες που θα παρέχουν διοικητική συνδρομή στο πρόγραμμα.

 

Γ) Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου   www.minagric.gr à Αγρότης – Επιχειρηματίας à Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία à Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για το Μέτρο 11 – «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020).

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top