ΤΕΙ Σερρών : Πιστοποίηση στο Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας

-λήψης-3-1.jpg

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει τη χορήγηση πιστοποίησης στο Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) με διάρκεια ισχύος τεσσάρων ετών, από 30.1.2019 έως 29.1.2023. Η πιστοποίηση δόθηκε με απόφαση του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) κατά την 79η/30.1.2019 συνεδρίασή του, μετά από σχετική Έκθεση Πιστοποίησης της ομάδας εξωτερικών αξιολογητών, μελών γνωστών ΑΕΙ της αλλοδαπής.

Η πιστοποίηση του ΕΣΔΠ του ΤΕΙ ΚΜ, όπως άλλωστε και κάθε ΑΕΙ, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίηση του Ιδρύματος συνολικά, συμπεριλαμβανομένων και όλων των τρεχόντων Προγραμμάτων Σπουδών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG).

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας για την διαρκή υποστήριξή της, τους εξωτερικούς αξιολογητές, οι οποίοι πραγματοποίησαν τον έλεγχο και συνέταξαν την Έκθεση Πιστοποίησης, τα μέλη της Ακαδημαϊκής μας κοινότητας, τα οποία στήριξαν την προσπάθεια πιστοποίησης και ιδιαιτέρως το προσωπικό, τα Μέλη και την Πρόεδρο της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας  (ΜΟΔΙΠ, http://modip.teicm.gr/) και Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του ΤΕΙ ΚΜ.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top