Δήμος Νέας Ζίχνης : Διευθέτηση χειμάρρου Δυτικού Γαζώρου

0π.jpg

Ύστερα από την ένταξη του έργου του θέματος στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, με κωδικό ΟΠΣ «5008050», ΕΠ:6 – Αξονας:ΑΞ05 – Τίτλος Αξ: “Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων” – Κωδικός πρόσκλησης: 038.5a – AA: 1707, η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών δημοπράτησε το υποέργο 1 :«Διευθέτηση χειμάρρου Δυτικού Γαζώρου»,  με προϋπολογισμό  900.000,00 €.
Αντικείμενο του έργου είναι οι εργασίες οριοθέτησης και διευθέτησης τμημάτων του χειμάρρου Δυτικού Γαζώρου, και αποσκοπεί στην αποτελεσματική προστασία του οικισμού του Γαζώρου και των παρόχθιων καλλιεργούμενων εκτάσεων από τις πλημμύρες. Το συνολικό μήκος του τμήματος του ρέματος στο οποίο θα γίνουν οι επεμβάσεις είναι 1.033,53m. Θα κατασκευαστούν συνολικά τρεις κιβωτοειδείς οχετοί διαστάσεων 6,00×2.00m και μήκους 10,00m, 28.22m και 5,40m αντίστοιχα, δεκατέσσερις χαλινοί, δύο αναβαθμοί ύψους 0,70m, μία ιρλανδική διάβαση, κατάλληλα  τεχνικά  έργα  –  τοίχων  αντιστήριξης  και  πτερυγότοιχων, τοπικές επενδύσεις προστασίας της κοίτης με συρματοκιβώτια και συρματοστρωμνές. Θα γίνει διευθέτηση, διαπλάτυνση και οριοθέτηση της κοίτης, καθαρισμός του ρέματος από φερτά υλικά και βλάστηση.
Ανάδοχος του έργου είναι ο Στυλιανός Γαλάνης

  του Δημητρίου  και επιβλέπουσα Υπηρεσία η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων  της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Η εργολαβική σύμβαση ποσού 394.171,84 €  με ΦΠΑ (24%) υπεγράφη στις 01-03-2019 και το έργο θα περαιωθεί στις 02-03-2020.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top