Δήμος Σερρών : Με 28 θέματα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

-λήψης-1-6.jpg

Συνεδριάζει την Τετάρτη 13 Μαρτίου και ώρα 19:00 το δημοτικό συμβούλιο Σερρών

στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 

ΘΕΜΑ   1ο:    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο 15ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμπάκα από τις 29 έως 31 Μαρτίου 2019.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

 

ΘΕΜΑ   2ο:    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην Παγκόσμια Εκστρατεία της WWF (Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ) για το έτος 2019.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

 

ΘΕΜΑ   3ο:    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην Παγκόσμια Εθελοντική Καμπάνια Let’s do it Greece 2019 – γίνε η αλλαγή που περιμένεις, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Απριλίου 2019.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

 

ΘΕΜΑ   4ο:    Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2018 στη ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και ορκωτών ελεγκτών για το έτος 2018 στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

 

ΘΕΜΑ   5ο:    Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 709/2018 ΑΔΣ περί ¨Συγκρότησης ετήσιας επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 11δ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όλων των Δ/νσεων και των αυτοτελών τμημάτων του Δήμου πλην της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.

 

ΘΕΜΑ   7ο:    Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 998.000,00 € για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: ¨Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικών κτηρίων στο Δήμο Σερρών¨ στο πλαίσιο του ΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

 

ΘΕΜΑ   8ο:    Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 1.700.000,00 € για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: ¨Έργα αστικής αναζωογόνησης Δήμου Σερρών (φάση 1)¨, στο πλαίσιο του ΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

 

ΘΕΜΑ   9ο:    Έγκριση αποδοχής επιπλέον χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης ¨Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Σερρών¨ στο πλαίσιο του ΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020, σε συνέχεια της παράτασης λειτουργίας των Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.

 

ΘΕΜΑ 10ο:   Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

 

ΘΕΜΑ 11ο:   Αναμόρφωση εγκεκριμένου πρ/σμού οικονομικού έτους 2019 για την υπηρεσία ¨Σχεδιασμός και τοποθέτηση μαρμάρινου σταυρού στο μνημείο του Εμμ. Παπά¨.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

 

ΘΕΜΑ 12ο:   Αναμόρφωση εγκεκριμένου πρ/σμού οικονομικού έτους 2019 της Δ/νσης Καθαριότητας.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας.

 

ΘΕΜΑ 13ο:   Έγκριση μεταβίβασης επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

 

ΘΕΜΑ 14ο:   Έγκριση 2ης τροποποίησης της πράξης ¨Δημιουργία πολιτιστικού διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή με ακρωνύμιο Cultural Dipole.

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

 

 

 

ΘΕΜΑ 15ο:   Έγκριση 2ης τροποποίησης της πράξης ¨Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων¨ με ακρωνύμιο Green Crew.

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

 

ΘΕΜΑ 16ο:   Αναπροσαρμογή τιμών μονάδος για προσκυρώσεις και αποζημιώσεις ιδιωτών προς το Δήμο και αντιστρόφως που καθορίστηκαν με την αρ. 156/2018 ΑΔΣ.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 17ο:   Έγκριση εκμίσθωσης ιδιωτικών μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έντονων καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεων-παγετού).

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

 

ΘΕΜΑ 18ο:   Λήψη απόφασης περί απ’ ευθείας ή με δημοπρασία μίσθωση:

α) του υπ’ αριθμ. 6151 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών με

σκοπό την εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας   και

β) του υπ’ αριθμ. 6122Β αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών με

σκοπό την εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

 

ΘΕΜΑ   19οΈγκριση απ’ ευθείας εκμίσθωσης τμήματος του οικοπέδου 62 του ΟΠ 16 του οικισμού Μετοχίου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.                                                                                         

 

ΘΕΜΑ   20οΈγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας τμήματος του υπ’ αριθμ. 1354 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Χριστός.

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.                                                                                    

 

ΘΕΜΑ   21οΈγκριση απ’ ευθείας εκμίσθωσης:

α) τμήματος   του υπ’ αριθμ. 3777 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος

Σερρών, με σκοπό την εγκατάσταση του CIRCO ZANATTA   και

β) τμήματος του υπ’ αριθμ. 3777 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος

Σερρών, με σκοπό την εγκατάσταση λούνα παρκ.

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.                                  

 

ΘΕΜΑ   22οΈγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών:

1) για την δαπάνη ¨Μικροφωνικής-φωτισμού κάλυψης Πολιτιστικών

και Αθλητικών εκδηλώσεων & επετειακών εκδηλώσεων του Δήμου

Σερρών¨,

2) για την δαπάνη ¨Μικροφωνικής-φωτισμού κάλυψης Πολιτιστικών

και Αθλητικών εκδηλώσεων & επετειακών εκδηλώσεων του Δήμου

Σερρών¨,

3) για την δαπάνη ¨Μικροφωνικής-φωτισμού κάλυψης Πολιτιστικών

και Αθλητικών εκδηλώσεων & επετειακών εκδηλώσεων του Δήμου

Σερρών¨,

4) για την δαπάνη ¨Μικροφωνικής-φωτισμού κάλυψης Πολιτιστικών

και Αθλητικών εκδηλώσεων & επετειακών εκδηλώσεων του Δήμου

Σερρών¨,

5) για τον καθαρισμό δημόσιας τουαλέτας στην Πλ. Ελευθερίας,

6) για την καθαριότητα κτηρίων Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων,

7) για την φιλοξενία των αποστολών στο πλαίσιο ¨Συνδιοργάνωσης

του Πανελλήνιου Χριστουγεννιάτικου Τουρνουά Μπάσκετ Παίδων

8) για τεχνικό έλεγχο οχημάτων – ΚΤΕΟ,

9) συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου Δ.Ε. Καπ. Μητρούση,

10) συντήρηση κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Λευκώνα & ΤΚ Ορεινής και

Άνω Βροντούς,

11) αποκομιδή απορριμμάτων ΔΕ Κ. Μητρούση & Λευκώνα,

12) κυνοκόμου για τις ανάγκες του κυνοκομείου,

13) δαπάνη έκδοσης πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Χαρίτος Χ., Γκότσης Η.,

                                                 Γρηγοριάδης Χ., Χράπας Π.

 

ΘΕΜΑ 23ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:

α) Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή της ΠΕ Σιγής έτους 2013,

β) Κατασκευή πεζοδρομίων Κεντρικού Πάρκου Δήμου Σερρών   και

γ) Κατασκευή 12θέσιου Δημοτ. Σχολείου Σερρών (6ο Δημ. Σχολείο

Σερρών).

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

 

ΘΕΜΑ 24ο:   Έγκριση είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων από προνοιακό επίδομα.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.

ΘΕΜΑ 25ο:   Διαγραφή χρηματικού καταλόγου.

                        Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

 

ΘΕΜΑ 26ο:   Διαγραφή χρεών οφειλετών του Δήμου λόγω θανάτου.

                        Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

 

ΘΕΜΑ 27ο:   Εξέταση πρότασης περί συνεργασίας με το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος με θέμα ¨Οργάνωση από κοινού τρόπου ανάδειξης των ιστορικών σημείων παρουσίας, των Ελλήνων Ισραηλιτών κατοίκων των Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

 

ΘΕΜΑ 28ο:   Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου και του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ Γρηγοριάδη Παναγιώτη κατά το μήνα Φεβρουάριο 2019.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top