Δήμος Ηράκλειας : Με 14 θέματα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

irakleia_dimrxeio.jpg

Με κυριότερα θέματα… την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Ηράκλειας για την ανάληψη των αρμοδιοτήτων υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση Καταθλιπτικού Αγωγού Ύδρευσης Τ.Κ. Λιθοτόπου», την αποδοχή υλοποίησης του έργου με τίτλο «STRYMONAS COOPERATION CORRIDOR» ,το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» και την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών του Δήμου θα συνεδριάσουν την Πέμπτη 14 Μαρτίου στις 20.00,τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη θα συζητηθούν 14 θέματα.

 

ΕΡΑ ΣΕΡΡΩΝ 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top