Αστέριος Τσιντσιφος : Η προστασία του μνημείου της Αμφίπολης

-λήψης-7-3.jpg

Έχει ενδιαφέρον, το πως οι αρχαίοι διασφάλισαν το μνημείο από ενδεχόμενη σύληση. Μοναδικό το μνημείο, μοναδικός και επτασφράγιστος ο τρόπος προστασίας του. Κορμοί δέντρων τοποθετήθηκαν σε πλέγμα στον τελευταίο θάλαμο, μαζί με την επίχωση βέβαια, για να κάνουν αδύνατη την πρόσβαση εκεί. Αυτοί βρέθηκαν, σαπισμένοι βέβαια από τους ανασκαφείς και για να μην προκαλέσουν άλλες σκέψεις, δεν ανακοινώθηκαν ποτέ! Υπήρξε εσωτερική χωμάτινη επίχωση σε όλους τους θαλάμους και μέχρι οροφής, που σκοπό είχε την αδυναμία πρόσβασης, αλλά και την προστασία των κτερισμάτων. Αυτή βρέθηκε τελείως αδιατάραχτη, όπως το υπουργείο αρχικά ανακοίνωσε και έτσι ποτέ δεν υπήρξε είσοδος στο μνημείο. Ένας εξωτερικός και ένας εσωτερικός διαφραγματικός τοίχος από ογκόλιθους, δυσκόλευαν ακόμα περισσότερο την πρόσβαση, γιατί μόνο με την αφαίρεσή τους θα μπορούσε να απομακρυνθεί η επίχωση για τυχόν σύληση. Οι τοίχοι όμως ήταν στη θέση τους και ειδικά ο εσωτερικός μπροστά από τις Ουρανίδες, ήταν κανονικά κτισμένος. Επιπλέον, 20 τουλάχιστον μέτρα επίχωσης εξωτερικά.

Ένα αδιατάρακτο συμπαγές σύνολο λοιπόν το μνημείο! Τι θέλαν να προφυλάξουν με τόση επιμέλεια οι αρχαίοι; Και που ως τις μέρες μας το κατάφεραν. Την απάντηση την γνωρίζουν πολύ καλά οι εμπλεκόμενοι στην ανασκαφή που το είδαν και δυστυχώς γι αυτούς και άλλοι.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top