Δήμος Σερρών : Η Σταυρούλα Αγιαννίδου στη θέση του Γιώργου Καδή

-λήψης-9-1.jpg

H κ. Σταυρούλα Αρβανίτη-Αγιαννίδου, είναι η αντικαστατρια του Γιώργου Καδή που παραιτήθηκε από τη θέση του αντιδημάρχου. Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο Πέτρος Αγγελίδης 

α) Οι κατά τόπον αρμοδιότητες:
• Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου που εγκαθίστανται και λειτουργούν στα όρια της παραπάνω Δημοτικής Ενότητας.
• Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων του δήμου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
• Τη συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων για την καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων.
• Την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα
• Την μέριμνα, σε συνεργασία με τον αντίστοιχο πρόεδρο δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, για τη σύγκλιση της προβλεπόμενης από τον νόμο ετήσιας συνέλευσης των κατοίκων και φορέων της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, στην οποία συζητούνται τα τοπικά προβλήματα και οι προτεραιότητες και την επίλυση των προβλημάτων.

β )Οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
Οι ασκούμενες αρμοδιότητές της όπως και εποπτεία αυτών εκτείνονται επί των κάτωθι υπηρεσιών του Δήμου Σερρών:
• Του Γραφείου Υποδοχής και εξυπηρέτησης Δημοτών και Διοικητικής βοήθειας
• Της Δ/νσης των ΚΕΠ Δήμου Σερρών

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της ορισθέντος Αντιδημάρχου, τις καθ’ ύλην αρμοδιότητές της ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος, ενώ τις κατά τόπον αρμοδιότητες της όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γεώργιος.

Η θητεία της νέου Αντιδημάρχου ορίζεται από σήμερα και ισχύει έως και 31/8/2019 και στη διάρκεια αυτή δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή τους παρά μόνο μετά από ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ανωτέρω αποφάσεις Δημάρχου.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top