Δήμος Σερρών : Ο Χρήστος Γρηγοριάδης στη θέση του Γιάννη Γάτσιου

-λήψης-1-16.jpg

Στην τροποποίηση αποφάσεως ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων και τον ορισμό νέου Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου, προχώρησε ο δήμαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης.

Συγκεκριμένα, ο δήμαρχος διόρισε τον Χρήστο Γρηγοριάδη, αντί του Γιάννη Γάτσιου στη θέση του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου, με δικαίωμα υπογραφής, για την εποπτεία και συντονισμό των τοπικών δράσεων της Δημοτικής Ενότητας Λευκώνα, με τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες:

  • Την ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου που εγκαθίστανται και λειτουργούν στα όρια της παραπάνω Δημοτικής Ενότητας Λευκώνα.
  • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων του δήμου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
  • Τη συνεργασία με τους προέδρους των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων για την καταγραφή και επίλυση των τοπικών προβλημάτων.
  • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα.
  • Τη μέριμνα, σε συνεργασία με τον αντίστοιχο πρόεδρο δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, για τη σύγκλιση της προβλεπόμενης από τον νόμο ετήσιας συνέλευσης των κατοίκων και φορέων της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, στην οποία συζητούνται τα τοπικά προβλήματα και οι προτεραιότητες και την επίλυση των προβλημάτων.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top