Δήμος Σερρών : Συνεδριάζει με 37 θέματα το δημοτικό συμβούλιο

-λήψης-3-16.jpg

Συνεδριάζει στις 3 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, το δημοτικο συμβούλιο Σερρών

με θέματα 37 ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση τροποποίησης αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, περί ορισμού προέδρων, αντιπροέδρου και μελών στα διοικητικά συμβούλια των Νομικών Προσώπων του Δήμου ΚΕΔΗΣ, ΕΣΕΔΕ και ΔΗΠΕΘΕ και ορισμός νέων.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 2ο: Αντικατάσταση μέλους στο Δ/κό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σερρών (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.).

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης Δήμου Σερρών για το έτος 2019.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην Sportexpo 2019 που θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 13 Απριλίου 2019 στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση κάλυψης των εξόδων της συνδιοργάνωσης δράσεων στην περιοχή του Λαϊλιά Σερρών σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης ¨ΛΑΪΛΙΑΣ Α.Ε.¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 6ο: Εξέταση πρότασης περί συνεργασίας με το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος με θέμα ¨Οργάνωση από κοινού τρόπου ανάδειξης των ιστορικών σημείων παρουσίας, των Ελλήνων Ισραηλιτών κατοίκων των Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 7ο: Ανάκληση των υπ’ αριθ. 141/2010 και 235/2011 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και συναίνεση διόρθωσης, στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, των στοιχείων ιδιοκτήτη για ακίνητο με ΚΑΕΚ 441211332002 (Κοινωφελής χώρος Πυροσβεστικού Σταθμού στην περιοχή πράξης εφαρμογής ¨’Εργατικές Κατοικίες Σταθμού¨ του Δήμου Σερρών).

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση χρονικής παράτασης της σύμβασης για την προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσίας φύλαξης χώρου στο πλαίσιο της πράξης: ¨Δημιουργία πολιτιστικού διπόλου στην διασυνοριακή περιοχή με ακρωνύμιο Cultural Dipole¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση αποστολής παιδιών προσωπικού ΙΔΑΧ του Δήμου μας σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις έτους 2019.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση επικαιροποίησης δράσεων ΕΚΤ που ανήκουν στις επενδυτικές προτεραιότητες 8iii, 8v και 9i της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση διοικητικής αποβολής μισθωτή περιπτέρου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση εξουσιοδότησης υπογραφής συμβολαίου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 13ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 14ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου πρ/σμού οικονομικού έτους 2019 για την ανάγκη παροχής της γενικής υπηρεσίας ¨ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΙΓΚ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ.

ΘΕΜΑ 15ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου πρ/σμού οικονομικού έτους 2019 για την ¨Προμήθεια ειδών τεχνολογίας και πληροφορικής και φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του τμήματος μηχανογράφησης και των λοιπών υπηρεσιών του Δήμου Σερρών¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 16ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου πρ/σμού οικονομικού έτους 2019 για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης συστήματος του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 17ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου πρ/σμού οικονομικού έτους 2019 για την παροχή υπηρεσίας ¨Περίφραξη με συρματόπλεγμα του αριθμ. 333 αγροτεμαχίου Λευκώνα Σερρών¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 18ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου πρ/σμού οικονομικού έτους 2019 για την παροχή υπηρεσίας ¨Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε Σερρών του Δήμου Σερρών για τα έτη 2017-2019¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.

ΘΕΜΑ 19ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου πρ/σμού οικονομικού έτους 2019 για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού σχολείου Γυμνασίου-Λυκείου του Δήμου Σερρών για το σχολικό έτος 2019-2020.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.

ΘΕΜΑ 20ο: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 634/2017 Α.Δ.Σ. και καθορισμός ειδικού προστίμου για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης αντικειμένων που έχουν αφαιρεθεί λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση απ’ ευθείας ή με δημοπρασία εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθμ. 730 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Λευκώνα με σκοπό τη λειτουργία Αθλητικού Ιππικού Ομίλου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας τμήματος του υπ’ αριθμ. 1170 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σκουτάρεως.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του 2ου ορόφου των 8ου και 25ου Δημοτικών Σχολείων για τη στέγαση των υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση χρονικής παράτασης της δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση:

α) του Δημοτικού Σχολείου Άνω Βροντούς στον Πολιτιστικό Σύλλογο ¨Η Συνάντηση¨ και

β) του Δημοτικού Σχολείου Κουμαριάς στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κουμαριάς.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση τροποποίησης των όρων δόμησης στο χώρο του Γηροκομείου, στο Ο.Τ. 715 στην Πολεοδομική Ενότητα ¨Άγιοι Ανάργυροι¨ (Π.Ε. 5) του Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 26ο: Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα ¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨ με τίτλο ¨Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών:

1) για την δαπάνη ¨Μικροφωνικής-φωτισμού κάλυψης Πολιτιστικών και Αθλητικών εκδηλώσεων & επετειακών εκδηλώσεων του Δήμου

Σερρών¨,

2) Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου Δ.Ε. Σερρών,

3) Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου Δ.Ε. Σκουτάρεως,

4) Ευπρεπισμός-καθαριότητα-αποψίλωση χόρτων δημ. κοιμητηρίων,

5) Τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ¨Δομή παροχής βασικών αγαθών: Παροχή συσσιτίου, Κοινωνικό φαρμακείο

Δήμου Σερρών¨,

6) Δαπάνες κατεδάφισης αυθαίρετων ή/και επικίνδυνων κτισμάτων,

7) Νομιμοποίηση υφιστάμενων κτηρίων έτους 2018,

8) Κατευθύνσεις για την οργάνωση-διαχείριση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σερρών και

9) Τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ¨Ευρωπαϊκές Δεκαετίες¨ (European Decades).

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Χαρίτος Χ., Γκότσης Η., Δούκας Γ., Μερετούδης Δ.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:

α) Εργασίες οδικής ασφάλειας και βελτίωση προσβασιμότητας, έτους 2016,

β) Παρεμβάσεις στα δημοτικά κτήρια της Δ.Ε. Σκουτάρεως, έτους 2016 και

γ) Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημόσιων ανοικτών χώρων στο Δήμο Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών των έργων:

α) 1ου ΑΠΕ ¨Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης στοιχείων οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου του Δήμου Σερρών¨ και

β) 1ου ΑΠΕ ¨Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. Σερρών έτους 2017¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικής έκτασης στο Αθλητικό Σωματείο ¨ΑΝΑΤΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 31ο: Απαγόρευση στάσης – στάθμευσης πλησίον του σχολικού συγκροτήματος του 4ου ΕΠΑΛ.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 32ο: Πρόταση διαχείρισης νομίμως υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης στην πόλη των Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 33ο: Διαγραφή οφειλέτη από βεβαιωτικό κατάλογο.

Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για το μήνα Απρίλιο.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ Γρηγοριάδη Παναγιώτη και του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Καρπουχτσή Κων/νου κατά το μήνα Μάρτιο.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 37ο: Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top