Δήμος Σερρών : Με 53 θέματα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

-λήψης-2-9.jpg

Την Μ. Δευτέρα 22 Απριλίου 2019 και ώρα 14:30΄, συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Σερρών με 53 θέματα στην ημερήσια διάταξη

 

ΣΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης χώρων Δημαρχείου Σερρών¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 2ο: Σύσταση εκ νέου της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2017¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 3ο: Αντικατάσταση μέλους στο Δ/κό Συμβούλιο της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και ορισμός νέων μελών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης με τίτλο ¨Διαχείριση Βιοαποβλήτων στο Δήμο Σερρών¨, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο ¨Διαχείριση Βιοαποβλήτων¨ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με τον Περιφε-ρειακό Σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας.

Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. και ο Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: ¨Δημιουργία χαρτών ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Κοινωνικό GIS) Δήμου Σερρών¨ στο πλαίσιο του ΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020.

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

ΘΕΜΑ 6ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου: ¨Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ στους οικισμούς Αγ. Ραφαήλ και Φλωρίνης Δήμου Σερρών¨, στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή μη καταβολής με ίδιους πόρους του υπολοίπου ποσού της παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: ¨Ευρωπαϊκές Δεκαετίες¨ που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ¨Ευρώπη για τους Πολίτες¨.

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση συνδιοργάνωσης τετραήμερου τουρνουά Πάσχα καλαθο-σφαίρισης παμπαίδων και παγκορασίδων σε συνεργασία με τον Α.Ο.Κ. Ίκαροι Σερρών, που θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 5 Μαΐου 2019 στις Σέρρες.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση διοργάνωσης τεχνικών συναντήσεων και κάλυψη εξόδων φιλοξενίας στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης για την βράβευση της ηθοποιού, σκηνοθέτη και σεναριογράφου κ. Κάρμεν Ρουγκέρη.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος έτους 2019.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 12ο: Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Σερρών κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών του τμήματος Πρασίνου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, εργατών (καθαριστές/στριες), για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών καθαριότητας του τμήματος Κοιμητηρίων.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση απόδοσης στον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. επιχορήγησης για την καταβολή αποζημίωσης σε υπαλλήλους του πρώην ΕΟΠ και ΠΙΚΠΑ.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση κάλυψης δαπάνης για την αγορά στεφανιού για το θάνατο του εν ενεργεία συμβούλου της Δ.Κ. Σερρών κ. Αντωνίου Αγγελόπουλου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 17ο: Γνωμοδότηση για την ίδρυση τμημάτων ένταξης σε σχολικές μονάδες:

α) της Πρωτοβάθμιας και

β) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

για την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης – κατάλληλης παιδαγωγικής παρέμβασης σε μαθητές με διάγνωση από το ΚΕΣΥ.

Εισηγήτρια: Η πρόεδρος της ΔΕΠ κ. Αγιαννίδου Στ.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρόσληψης τακτικού προσωπικού στελέχωσης του προγράμματος ¨Βοήθεια στο σπίτι¨ του Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση των υπ’ αριθμ. 44 και 45/2019 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.

Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.:

α) της υπ’ αριθμ. 29/2019 με θέμα: ¨Έγκριση καλλιτεχνικού απολογισμού θεατρικής περιόδου έτους 2018 και οικονομικού απολογισμού

έτους 2018¨ και

β) της υπ’ αριθμ. 56/2019 με θέμα: ¨Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019¨.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κ. Τσαλίκογλου Δ.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.:

α) της υπ’ αριθμ. 42/2019 με θέμα: ¨Αποζημίωση του Προέδρου της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.¨ και

β) της υπ’ αριθμ. 48/2019 με θέμα: ¨Έγκριση τροποποίησης του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. έτους 2019 και αναμόρφωση

της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημ. Συμβούλιο για την έκτακτη χρηματοδότηση της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το έτος 2019¨.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Καρπουχτσής Κ.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση όρων χορήγησης υποτροφίας κληροδοτήματος Ι. Αποστολίδη και επικύρωση της απόφασης της επιτροπής χορήγησης υποτροφίας περί καθορισμού του ποσού της.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση αλλαγής επωνυμίας της εταιρείας που συμμετείχε στον διαγωνισμό με τίτλο: ¨Καθαριότητα κτηρίων Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σερρών¨, λόγω μεταβίβασης της επιχείρισης.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση έκδοσης αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ 25ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 26ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου πρ/σμού οικονομικού έτους 2019 για την διερεύνηση τεχνικών λύσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων για την αποπεράτωση και λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου του Αθλητικού Κέντρου Ομόνοιας.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 27ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου πρ/σμού οικονομικού έτους 2019 για την υπηρεσία “Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης μόνιμης έκθεσης της πινακοθήκης ¨Κων/νος Ξενάκης¨ στο Δημοτικό Κτήριο Κ1 του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά”.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 28ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου πρ/σμού οικονομικού έτους 2019 για την δαπάνη επισκευής διαφόρων εργαλείων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 29ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου πρ/σμού οικονομικού έτους 2019 για την εκτέλεση του έργου: ¨Εγκατάσταση φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα μονάδων ειδικής αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 30ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου πρ/σμού οικονομικού έτους 2019 για την υπηρεσία “Επείγουσες εργασίες στεγάνωσης στο δημοτικό θέατρο ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨”.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 31ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου πρ/σμού οικονομικού έτους 2019 που αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα στο κτήριο του κινηματοθεάτρου ΑΣΤΕΡΙΑ του Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 32ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου πρ/σμού οικονομικού έτους 2019 για την ¨προμήθεια άλατος αποχιονισμού έτους 2019¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 33ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου πρ/σμού οικονομικού έτους 2019 για την ¨προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος σειράς προτεραιότητας για το τμήμα Δημοτολογίου του Δήμου Σερρών¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας ¨Διαχείριση ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με κάδους ογκωδών του Δήμου Σερρών για τα έτη 2019-2020¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσίας ¨Εργασίες στα Δημοτικά Κοιμητήρια των Δημοτικών Ενοτήτων (πλην της Δ.Ε. Σερρών) του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών¨ και ¨Εργασίες στα Δημ. Κοιμητήρια Α’ και Β’ της Δ.Ε. Σερρών του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση απ΄ ευθείας εκμίσθωσης των υπ’ αριθμ.:

α) 6122 και

β) 6151

αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Σερρών με σκοπό την εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 37ο: Επικαιροποίηση της αρ. 903/2018 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης αιτήματος για δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του Αστυνομικού Σταθμού της Τ.Κ. Προβατά στο Δήμο Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση διαγραφής δημοτικού ακινήτου στο αγρόκτημα Επταμύλων.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση παράτασης της δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση δημοτικού κτηρίου στην Κοινωφελή Επιχείριση ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 40ο: Μετατροπή εισφοράς χρήμα σε γη:

α) στην περιοχή του βόρειου τμήματος της Πολεοδομικής Μελέτης ¨Αγίων Αναργύρων¨ (ΠΕ 5) του Δήμου Σερρών, στο Ο.Τ. 719,

β) στην Πράξη Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης της Πολεοδομικής Ενότητας Αλημπέκιοϊ (ΠΕ 17) του Δήμου Σερρών, στα Ο.Τ.

756, 759 και 768,

γ) στην Πράξη Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης της Πολεοδομικής Ενότητας Αλημπέκιοϊ (ΠΕ 17) του Δήμου Σερρών, στο Ο.Τ.

742 και

δ) στην Πράξη Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης της Πολεοδομικής Ενότητας Αλημπέκιοϊ (ΠΕ 17) του Δήμου Σερρών, στο Ο.Τ.

786.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση χρονικής παράτασης της αρ. πρωτ. 7713/2019 σύμβασης για την προμήθεια μηχανήματος θρυμματισμού φυτικού ιστού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: ¨Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων – Green Crew¨ του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 42ο: Απαλλαγή μέρους οφειλής δαπάνης ταφής του Παράσχου Αθανασίου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 43ο: Απαλλαγή οφειλής δαπάνης ταφής του Αγιαννίδη Αθανασίου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών:

1) για την δαπάνη ¨Μικροφωνικής-φωτισμού κάλυψης Πολιτιστικών και Αθλητικών εκδηλώσεων & επετειακών εκδηλώσεων του Δήμου

Σερρών¨, (4 εισηγήσεις),

2) απομαγνητοφώνησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου,

3) ετήσιας συντήρησης και επισκευής καυστήρων των δημ. κτηρίων,

4) ανανέωσης του ονόματος χώρου (domain name) serres.gr του

Δήμου Σερρών στο διαδίκτυο από την εταιρεία – καταχωρητή,

5) συντήρηση κοινόχρηστων χώρων ΔΕ Λευκώνα & ΤΚ Ορεινής και Άνω Βροντούς,

6) συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου Δ.Ε. Καπ. Μητρούση,

7) συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου Δ.Ε. Σερρών,

8) ταχυδρομικών υπηρεσιών του Δήμου Σερρών για τους μήνες Δεκέμβριο 2018, Ιανουάριο 2019, Φεβρουάριο 2019 και Μάρτιο

2019,

9) κυνοκόμου για τις ανάγκες του κυνοκομείου,

10) περισυλλογής αδέσποτων ζώων,

11) ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας,

12) εκμίσθωσης μηχανημάτων για τον αποχιονισμό Ιανουαρίου 2019,

13) εφαρμογή προγράμματος μυοκτονίας και απεντόμωσης στο χώρο της Κοινωνικής Κουζίνας του Δήμου Σερρών.

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Χαρίτος Χ., Γκότσης Η., Δούκας Γ.,

Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση εκπόνησης της μελέτης: ¨Ενεργητική πυροπροστασία σχολικών κτηρίων του Δήμου Σερρών¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών των έργων:

α) 1ου ΑΠΕ ¨Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Κ. Λευκώνα¨ και

β) 1ου ΑΠΕ ¨Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτηρίων Δήμου Σερρών έτους 2017¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση άρσης κυκλοφορίας:

α) οχημάτων και

β) μηχανημάτων του Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων από προνοιακό επίδομα.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Κυρτάσογλου Δ.

ΘΕΜΑ 49ο: Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.

Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 50ο: Διαγραφή χρηματικών καταλόγων.

Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 51ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1046/2018 Α.Δ.Σ. που αφορά την έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κ. Τσαούση Δέσποινα του Μιχαήλ, κληρον. του Τσαούση Γεωργίου του Ιωάννη πρώην δημοτικού υπαλλήλου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:

α) του κ. Δημάρχου κατά το μήνα Απρίλιο,

β) του Δημ. Συμβούλου κ. Χατζημαργαρίτη Μαργαρίτη κατά το μήνα Μάρτιο και Απρίλιο και

γ) του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη κατά το μήνα Μάρτιο.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 53ο: Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top