Δήμος Εμμανουήλ Παπά .Ξεκίνησαν οι κατασχέσεις σε λογαριασμούς δημοτών

-λήψης.jpg

Ξεκίνησαν οι κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς σύμφωνα με τον νόμο  ν 356/1974 ΚΑΙ από τον δήμο Εμμ. Παππά έπειτα από τις προβλεπόμενες ειδοποιήσεις από δήμο προς τους οφειλέτες και τις προσπάθειες εύρεσης λύσης.Σύμφωνα με τον δήμαρχο κ Δημ Νότα ο αριθμός των δημοτών στους οποίους ο δήμος προχώρησε σε κατάσχεση των τραπεζικών τους λογαριασμών ανέρχονται στους 296 και το ύψος των οφειλόμενων αγγίζει το 1,5 εκατ ευρώ
Είναι μία κίνηση που προβλεπόταν να εκτελεσθεί βάσει νόμου από το αρμόδιο τμήμα της ταμειακής υπηρεσίας. 
Σε διαφορετική περίπτωση υπάλληλος/οι και δήμαρχος παραπέμπονται από τους: γενικό γραμματέα αποκεντρωμένης διοίκησης και  τον ελεγκτή νομιμότητας στα άρθρα  277 του νόμου 3852/2010 και  141 του νόμου 3463/2006 βάση με τα οποία οι παραπάνω θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις των σχετικών νόμων. 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top