Δήμος Σιντικής : Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο με 10 θέματα

-λήψης-1.png

Συνεδριάζει την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σιντικής, στις 12:00 το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος του Σιδηροκάστρου, με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη τα οποία έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1   Έγκριση 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 2   Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 3   Επί αιτήματος Επιμελητηρίου Σερρών για δωρεάν παραχώρηση του τουριστικού τρένου του Δήμου Σιντικής (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος , Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη κ. Γεωργιάδης Άνθιμος)

ΘΕΜΑ 4   Επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου ¨ ΠΡΟΟΔΟΣ¨ Ροδόπολης για δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για διενέργεια εκδηλώσεων. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος , Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη κ. Γεωργιάδης Άνθιμος)

ΘΕΜΑ 5   Έγκριση απολογισμού χρήσης 2018 του Ν.Π.Δ.Δ ¨ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ¨ Δήμου Σιντικής . (Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ κ. Λόκας Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 6   Επί αιτήσεως της αναδόχου εταιρείας του έργου ¨ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ¨ για παράταση εργασιών (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων κ. Σαββίδης Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 7   Διόρθωση της με αριθμ. 9/2019 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί λήψης απόφασης για την ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων/εργασιών του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας Α΄ και Β΄ κύκλος (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Μελαδίνης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 8   Τροποποίηση της με αριθμ. 211/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας ετήσιας παραδοσιακής πανηγύρεως στη Ροδόπολη (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος , Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη κ. Γεωργιάδης Άνθιμος)

ΘΕΜΑ 9   Τροποποίηση της με αριθμ. 212/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας ετήσιας παραδοσιακής πανηγύρεως στο Σιδηρόκαστρο (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος , Καθαριότητας και Ποιότητας Ζωής του Πολίτη κ. Γεωργιάδης Άνθιμος)

ΘΕΜΑ 10   Έγκριση τροποποίησης της πράξης ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σιντικής ¨ και υλοποίησης της με ίδια μέσα (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης κ. Τσίντσιος Γεώργιος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top