Δήμος Σερρών : Χορήγηση υποτροφίας

.jpg

Ο Δήμος Σερρών χορηγεί για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 μία (1) υποτροφία  σε άρρενα δημότη της Δημοτικής Κοινότητας Σερρών ή της  Δημοτικής Κοινότητας Νέου Σκοπού του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, πρωτοετή φοιτητή όλων των Σχολών και των Τμημάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδος και όχι του Εξωτερικού, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ιωάννη Αποστολίδη,   κατόπιν επιλογής . Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στις 5.000,00€ ετησίως, σύμφωνα και με το από 9/3/2017 πρακτικό,  της τριμελούς επιτροπής χορήγησης της υποτροφίας κληροδοτήματος “Ι. Αποστολίδη”.

Το πλήρες κείμενο για την χορήγηση της υποτροφίας,  έχει αναρτηθεί  στην κεντρική σελίδα του Δήμου Σερρών, στην διεύθυνση www.serres.gr, όπου μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Ο υποψήφιος για τη χορήγηση της υποτροφίας εκτός από το ότι πρέπει να είναι

δημότης της Δημοτικής Κοινότητας Σερρών ή της Δημοτικής Κοινότητας Νέου

Σκοπού του Δήμου Εμμανουήλ. Παππά, θα πρέπει να πληροί και τις εξής

προϋποθέσεις:

1. Να έχει ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή και ηλικία μέχρι και 36 ετών.

2. Να έχει αποφοιτήσει από Λύκειο της πόλης των Σερρών.

3. Να έχει εισαχθεί σε Τμήμα

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top