ΠΕ Σερρών : Και στους 7 δήμους η υποχρεωτική εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης

-Σερρών-2014-2019.png.jpg

 Ορισμός δήμων εφαρμογής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019- 2020»

Οι δήμοι στους οποίους από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής εφαρμόζονται οι προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α ́ 167), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτ.γ ́τηςπαρ.3 του άρθρου 33 τουν. 4521/2018 (Α ́ 38), αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top