Σέρρες : Να ανακοινωθούν οι πίνακες αναπληρωτών προσμετρώντας και τη διδακτική προϋπηρεσία 2018-19

23131723_673716072832842_3666180661621246735_n.jpg

Γράφει ο Παπαχρήστου Δ. Βασίλειος, Αιρετός ΠΥΣΔΕ Σερρών…

Οι πίνακες των αναπληρωτών πρέπει να ανακοινωθούν το συντομότερο δυνατόν προσμετρώντας και τη διδακτική τους προϋπηρεσία για το σχολικό έτος 2018-2019.

Κάθε άλλο είναι εκ του πονηρού

Στις 29 Ιανουαρίου 2019 δημοσιοποιείται ο νόμος 4589/2019 με θέμα:

«Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις.»

Δύο σημεία του νόμου αυτού αφορούν τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Δύο παράγραφοι δύο άρθρων του νόμου αυτού αφορούν τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

1η παράγραφος.

Η παράγραφος β του άρθρο 57 του ανωτέρω νόμου αναφέρει:

«β) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία: εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής: μία (1) μονάδα ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες.»

Δηλαδή όσοι συνάδελφοι αναπληρωτές διορίστηκαν σε δυσπρόσιτα σχολεία θα λάβουν και αυτοί ένα μόριο για κάθε μήνα εργασίας.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που:

 1. επέλεξαν να δηλώσουν δυσπρόσιτες περιοχές μετάθεσης για να διοριστούν ως αναπληρωτές
 2. διορίστηκαν ως αναπληρωτές σε δυσπρόσιτες περιοχές μετάθεσης και
 3. εργάστηκαν ως αναπληρωτές σε σχολικές μονάδες που ανήκουν σε δυσπρόσιτες περιοχές μετάθεσης

το έπραξαν αυτό διότι σύμφωνα με την ισχύουσα, τη χρονική στιγμή που δήλωναν τις δυσπρόσιτες περιοχές μετάθεσης, νομοθεσία λάμβαναν διπλάσια μόρια για κάθε μήνα εργασίας.

Και τον Ιανουάριο του 2019 καταργείται το κίνητρο αυτό με αναδρομική ισχύ.

Καταργείται η ρύθμιση αυτή αναίτια, απρόσμενα, απροειδοποίητα, ξαφνικά.

Δεν μπορεί ο κάθε υπουργός παιδείας και οι συν αυτώ να αλλάζει

 1. τα δεδομένα όποτε θέλει, όπως θέλει,
 2. τους κανόνες πρόσληψης των αναπληρωτών αλλά και του υπολογισμού των μορίων τους.

Είναι ξεκάθαρο ότι όταν λαμβάνονται τέτοιου είδους αποφάσεις εν μέσω του διδακτικού έτους, με αναδρομική ισχύ και μάλιστα με την μορφή νόμου δυστυχώς πάντοτε υπάρχουν σκέψεις για ιδιοτελή συμφέροντα που κρύβονται πίσω από αυτές.

Οι συνάδελφοι που δήλωσαν τις περιοχές αυτές και εργάστηκαν σε σχολικές μονάδες αυτών μπορεί να το έπραξαν για να λάβουν διπλάσιο αριθμό μορίων αλλά πρέπει να συνυπολογίσουμε την προσφορά τους στις τοπικές κοινωνίες, και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν καθ’ ω χρόνω εργαζόταν σε αυτές.

Τέτοιου είδους αποφάσεις πρέπει να:

 1. Δικαιολογούνται πλήρως και σαφώς
 2. Γνωστοποιούνται πολύ πολύ πρίν την υποβολή των αιτήσεων των αναπληρωτών στην εκπαιδευτική και όχι κοινότητα
 3. Έχουν ισχύ για την επόμενη σχολική χρονιά και όχι για την τρέχουσα σχολική χρονιά
 4. Μην έχουν αναδρομική ισχύ

2η παράγραφος.

Η παράγραφος β του άρθρο 66 του ανωτέρω νόμου αναφέρει:

«β) Η ισχύς των πινάκων κατάταξης υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της γενικής εκπαίδευσης και της Ε.Α.Ε., μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου παρατείνεται έως και την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων, εφόσον έως τις 15.7.2019 δεν έχουν εκδοθεί οι πίνακες αυτοί. Για την παράταση εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας»

Προκαλεί ειλικρινά εντύπωση το εξής:
Τέλη Ιανουαρίου 2019 που ψηφίζεται ο νόμος, ο συντάξας τον νόμο θεωρεί πιθανόν ότι 15 Ιουλίου 2019 δεν θα έχουν επικαιροποιηθεί οι πίνακες κατάταξης των αναπληρωτών, δε θα έχουν συμπεριλάβει, λόγω μη καταχώρησής τους στο σύστημα, και την τρέχουσα διδακτική προϋπηρεσία.

Δηλαδή:

Όταν θα απολυθούν οι συνάδελφοι αναπληρωτές, 30 Ιουνίου 2019, ο συντάξας τον νόμο θεωρεί:

 1. Είτε ότι το εντεταλμένο προσωπικό των διευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δε θα προλάβει μέχρι 15 Ιουλίου 2019 να καταχωρήσει την προϋπηρεσία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών
 2. Είτε ότι εφόσον οι διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καταχωρήσουν την προϋπηρεσία των αναπληρωτών η υπηρεσία του υπουργείου παιδείας δε θα μπορέσει να προσμετρήσει και την προϋπηρεσία του σχολικού έτους 2018-2019.

Το μόνον σίγουρο είναι ότι αυτός που συνέταξε το νόμο ήταν είτε άσχετος είτε προέκρινε την λύση αυτή εσκεμμένως αποσκοπώντας σε ιδιοτελή συμφέροντα.

Το σίγουρο είναι ότι οι εργαζόμενοι στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πάντοτε παράγουν το έργο τους εντός των χρονικών ορίων που εντέλλεται το υπουργείο παιδείας έστω και εάν αυτά είναι πολύ πολύ στενά.

Εξάλλου οι διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανακοινώνουν στη διαύγεια υπερωρίες των εργαζομένων σε αυτές.

Άρα και να μην έφτανε, λέμε τώρα, το χρονικό διάστημα για να καταχωρηθούν, από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι προϋπηρεσίες των συναδέλφων αναπληρωτών θα μπορούσαν να καταχωρηθούν μέσω των νομίμων υπερωριών πού ούτως ή άλλως τις παραχωρούν στους εργαζομένους τους.

Βεβαίως όλα αυτά έχουν καταρρεύσει διότι οι προϋπηρεσίες των αναπληρωτών του διδακτικού έτους 2018-2019 έχουν ήδη καταχωρηθεί από τους εργαζομένους στις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Και γιατί να μην έχουν επικαιροποιηθεί οι πίνακες άραγε;

Τούτη τη χρονική στιγμή την ευθύνη την έχει η κεντρική υπηρεσία του υπουργείου παιδείας ή η πολιτική ηγεσία που πρέπει να αναζητήσει για ποιο λόγο δεν προσμετράται η διδακτική προϋπηρεσία του 2018-2019;

Δεν πιστεύω κάποιος να θεωρεί ότι δεν μπορεί να συνυπολογιστεί εν έτει 2019; Τότε τι χρυσοπληρώνουμε τα πληροφοριακά συστήματα; Τότε τι δηλώνονται υπερωρίες των υπηρετούντων στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου παιδείας;

Και μάλιστα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 106/ τ Α) στις 27 Ιουνίου 2019 η παράγραφος 2 του άρθρου 7 αναφέρει:

«2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), η ημερομηνία «15.7.2019» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «23.8.2019».»

Διαβάζοντάς το:

 • είτε αγανακτείς και λές είναι δυνατόν να δόθηκε παράταση ενός μήνα γιατί δεν μπορούσε μέχρι 15 Ιουλίου να προσμετρηθεί η φετινή διδακτική προϋπηρεσία των αναπληρωτών
 • Είτε γελάς και λες μας δουλεύουν πολύ άσχημα αυτοί που ήθελαν να σώσουν την εκπαίδευση.

Η αλήθεια είναι ότι η 23η Αυγούστου ακόμη δεν έφτασε.

Όμως περιμένουμε όλοι μας επίσημη ανακοίνωση από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου παιδείας που να διευκρινίζει το τι μέλλει γενέσθαι για την προϋπηρεσία των αναπληρωτών.

Δεν είναι δυνατόν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί να βρίσκονται υπό καθεστώς ομηρίας και να μη γνωρίζουν το τι μέλλει γενέσθαι.

Για λόγους ευθιξίας, ειλικρινίας, σωστής, αντικειμενικής, ανιδιοτελούς αντιμετώπισης εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου παιδείας προς το σύνολο των αναπληρωτών εκπαιδευτικών να ανακοινώσει το συντομότερο δυνατόν τις προθέσεις της:

 • για την επικαιροποίηση του πίνακα
 • για το διπλασιασμό των μορίων των υπηρετούντων σε δυσπρόσιτες περιοχές

(που θεωρούνται από τους εχέφρονες ανθρώπους ως δεδομένα)

Κάθε άλλο υποκρύπτει ιδιοτελή κίνητρα και προσκρούει στην κανονικότητα και στη δικαιοσύνη.

Πηγή: Alfavita.gr

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top