Δήμος Σερρών : Με 32 επείγοντα θέματα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

dsserrwn190122-e1548178302348.jpg

Μόλις 5 μέρες πριν την λήξη της θητείας της


απερχόμενης δημοτικής αρχή και έχουμε έκτακτη σύγκληση δημοτικού συμβουλίου με 32 θέματα .Στις 26 Αυγούστου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄.

ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 5.580.000 € του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την πράξη με τίτλο ¨ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ¨.
Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο ¨ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ¨ στο πλαίσιο του ΕΠ ¨Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία¨ ΕΣΠΑ 2014-2020.
Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της φάσης 1 του έργου ¨Space 4 People¨, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα URBACT III και έγκριση υλοποίησης σχετικής παροχής υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 4ο: Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Συντήρηση και βελτίωση αγροτικής και δασικής οδοποιίας Δ.Ε. Λευκώνα¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 5ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 που αφορά την επιστημονική υπηρεσία με τίτλο ¨Εκτίμηση της επικινδυνότητας του φέροντος οργανισμού του Κολυμβητηρίου Σερρών¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 6ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 που αφορά την υπηρεσία με τίτλο ¨Υπηρεσίες εργαστηριακών ελέγχων και αντοχών των δομικών υλικών που συνιστούν τον φέροντα οργανισμό του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Σερρών¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 7ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 που αφορά την υπηρεσία με τίτλο ¨Έλεγχος του αθλητικού εξοπλισμού αυλείων χώρων σχολείων¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 8ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: ¨Καθαρισμός υδροληψίας αντλιοστασίου Μπέλιτσας¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ 9ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για την πληρωμή τελών στην ΔΕΥΑ Σερρών για την σύνδεση με το δίκτυο νερού τεσσάρων (4) κρουνών πλήρωσης ψεκαστικών μηχανημάτων και μίας βρύσης¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ 10ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για προμήθεια ειδών τεχνολογίας για τη συμμόρφωση των πληροφορια-κών συστημάτων του Δήμου Σερρών με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 11ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 που αφορά την πράξη: ¨Δομή παροχής βασικών αγαθών: παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Σερρών¨ στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ 12ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2019.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2018 των κληροδοτημά-των:
α) Αποστολίδη Ιωάννη και
β) Μητσάκου – Εμφιετζόγλου Κατίνας χας Λυκούργου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 15ο: Καθορισμός αμοιβής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ¨ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΏΝ¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ανανέωσης της ¨Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών και της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σερρών για υπηρεσίες βιβλιοθήκης και πληροφόρησης¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση τέταρτης (4ης) τροποποίησης της πράξης ¨Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή¨ με ακρωνύμιο CULTURE DIPOLE.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του υπάρχοντος προσωπικού από 06-10-2019 έως 29-02-2020 που απασχολούνται για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος της πράξης ¨Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή¨ με ακρωνύμιο CULTURE DIPOLE.
Εισηγητής:Ο αντιδήμαρχος κ Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του υπάρχοντος προσωπικού από 18-07-2019 έως 05-10-2019 που απασχολούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, με τίτλο ¨Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων – Green Crew¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση τροποποίησης ανάθεσης συνδρομής για τις ηλεκτρονικές βάσεις πληροφοριών ¨ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ¨, λόγω μεταφοράς της έδρας στην Λευκωσία Κύπρου και αλλαγής της ονομασίας και της επωνυμίας αυτής.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση τροποποίησης της πράξης ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με Παράρτημα ΡΟΜΑ¨ (2η τροποποίηση) στο πλαίσιο του Ε.Π Κεντρική Μακεδονία 2014-2020, και αποδοχή επιπλέον χρηματοδότη-σης.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δημιουργίας λογιστικής μερίδας σχετικά με την κοινοτική συμμετοχή των πράξεων:
α) CULTURE DIPOLE και
β) GREEN CREW
που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020.
Εισηγητής:Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 55/2018 μελέτης της προμήθειας ¨Αναβάθμιση φωτεινών σηματοδοτών με προσθήκη ηχητικών διατάξεων για τα ΑμΕΑ¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου: ¨Έξοδα συντήρησης ακίνητης περιουσίας κληροδοτήματος Αποστολίδη¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
Εισηγητές: Οι κ.κ. Χαρίτος Χ., Γκότσης Η., Δούκας Γ., Χράπας Χ.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:
α) Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου Αγ. Ιωάννη και
β) Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Σιγής πόλης Σερρών έτους 2016.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών των έργων:
α) 1ου ΑΠΕ του υποέργου της πράξης: ¨Αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός των Δημοτικών ξενώνων Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών¨,
β) 2ου ΑΠΕ ¨Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2018¨,
γ) 1ου ΑΠΕ ¨Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης στο Δήμο Σερρών¨ και
δ) 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ ¨Αναπλάσεις κεντρικών οδικών αξόνων πόλης Σερρών έτους 2018¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 29ο: Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 30ο: Διαγραφή χρηματικών καταλόγων.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου και του αντιδημάρχου κ. Κυρτάσογλου Δημητρίου, κατά το μήνα Ιούλιο.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ 32ο: Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top