Δήμος Σερρών : Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο με 32 θέματα

dsserrwn190122-e1548178302348.jpg

Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 26 Αυγούστου, στις 7μ.μ., στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» στο Διοικητήριο το δημοτικο συμβούλιο 

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν έχουν ως εξής:

-Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 5.580.000 € του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την πράξη με τίτλο «ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ».

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος

-Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ» στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020.                   

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος 

-Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της φάσης 1 του έργου  ¨Space 4 People¨, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα URBACT III και έγκριση υλοποίησης σχετικής παροχής υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου.                    

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

-Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και βελτίωση αγροτικής και δασικής οδοποιίας Δ.Ε. Λευκώνα».

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

-Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 που αφορά την επιστημονική υπηρεσία με τίτλο ¨Εκτίμηση της επικινδυνότητας του φέροντος οργανισμού του Κολυμβητηρίου Σερρών¨.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

-Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 που αφορά  την  υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες εργαστηριακών ελέγχων και αντοχών των δομικών υλικών που συνιστούν τον φέροντα οργανισμό του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Σερρώ».               

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

-Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Έλεγχος του αθλητικού εξοπλισμού αυλείων χώρων σχολείων».                   

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

-Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Καθαρισμός υδροληψίας αντλιοστασίου Μπέλιτσας¨.                   

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

-Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για την πληρωμή τελών στην ΔΕΥΑ Σερρών για την σύνδεση με το δίκτυο νερού τεσσάρων (4) κρουνών πλήρωσης ψεκαστικών μηχανημάτων και μίας βρύσης.                   

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

-Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για προμήθεια ειδών τεχνολογίας για τη συμμόρφωση των πληροφορια-κών συστημάτων του Δήμου Σερρών με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).                    

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.  

-Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 που αφορά την πράξη: «Δομή παροχής βασικών αγαθών: παροχή συσσιτίου, κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Σερρών» στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020.                   

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

-Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

-Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης – εκτέλεσης του προϋπολογισμού έτους 2019.                                   

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Χαρίτος Χ.

-Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2018 των κληροδοτημά-των:

α) Αποστολίδη Ιωάννη   και

β) Μητσάκου – Εμφιετζόγλου Κατίνας χας Λυκούργου.    

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

-Καθορισμός αμοιβής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΏΝ».

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Χαρίτος Χ.

-Έγκριση ανανέωσης της «Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών και της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Σερρών για υπηρεσίες βιβλιοθήκης και πληροφόρησης».                                                                

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Χαρίτος Χ.

-Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

-Έγκριση τέταρτης (4ης) τροποποίησης της πράξης ¨Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή¨ με ακρωνύμιο CULTURE DIPOLE.                

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

-Έγκριση ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του υπάρχοντος προσωπικού από 06-10-2019 έως 29-02-2020 που απασχολούνται για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος της πράξης «Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή» με ακρωνύμιο CULTURE DIPOLE.                                         

Εισηγητής:Ο αντιδήμαρχος κ  Χαρίτος Χ.

-Έγκριση ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του υπάρχοντος προσωπικού από 18-07-2019 έως 05-10-2019 που απασχολούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, με τίτλο «Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων – Green Crew».                          

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ  Χαρίτος Χ.

-Έγκριση τροποποίησης ανάθεσης συνδρομής για τις ηλεκτρονικές βάσεις πληροφοριών «ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ», λόγω μεταφοράς της έδρας στην Λευκωσία Κύπρου και αλλαγής της ονομασίας και της επωνυμίας αυτής.                        

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

-Έγκριση τροποποίησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με Παράρτημα ΡΟΜΑ» (2η τροποποίηση) στο πλαίσιο του Ε.Π Κεντρική Μακεδονία 2014-2020, και αποδοχή επιπλέον χρηματοδότησης.                       

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.

-Έγκριση δημιουργίας λογιστικής μερίδας σχετικά με την κοινοτική συμμετοχή των πράξεων:

α) CULTURE DIPOLE   και

β) GREEN CREW

που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020.                          

Εισηγητής:Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.  

-Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 55/2018 μελέτης της προμήθειας «Αναβάθμιση φωτεινών σηματοδοτών με προσθήκη ηχητικών διατάξεων για τα ΑμΕΑ».                       

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

-Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου: ¨Έξοδα συντήρησης ακίνητης περιουσίας κληροδοτήματος Αποστολίδη¨.  

-Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.     

Εισηγητές: Οι κ.κ. Χαρίτος Χ., Γκότσης Η., Δούκας Γ., Χράπας Χ.

-γκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:

α) Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου Αγ. Ιωάννη   και

β) Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Σιγής πόλης Σερρών έτους 2016.   

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών των έργων:                                                

α) 1ου ΑΠΕ του υποέργου της πράξης: ¨Αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός των Δημοτικών ξενώνων Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών¨,

β) 2ου ΑΠΕ «Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2018», 

γ) 1ου ΑΠΕ «Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης στο Δήμο Σερρών» και

δ) 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ  «Αναπλάσεις  κεντρικών  οδικών  αξόνων πόλης Σερρών έτους 2018».

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

-Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

-Διαγραφή χρηματικών καταλόγων.                                                           

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

-Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου και του αντιδημάρχου κ. Κυρτάσογλου Δημητρίου, κατά το μήνα Ιούλιο.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.   

-Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π.                                                          

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top