ΚΕΔΗ Σερρών : Πρόσληψη έξι ατόμων στο ΑΡΤΙΟ

-λήψης-6-6.jpg

Γνωστοποιείται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου


με συνολικά έξι (6) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ» της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., που εδρεύει στις Σέρρες, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία επιμορφωτικών τμημάτων» συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Μοιραστείτε το

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top